Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Polist

N 18

Grupa Azoty Police

Polist jest płynnym, uniwersalnym nawozem azotowym przeznaczonym do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin. Nawóz ten zaleca się stosować we wszystkich gatunkach roślin uprawnych: zbożach ozimych i jarych, rzepaku ozimym, kukurydzy, ziemniakach, użytkach zielonych, a także w uprawie roślin warzywniczych i sadowniczych.

Polist to wodny roztwór mocznika, który jest bardzo szybko pobierany przez liście. Występujący w tkankach naturalny enzym ureaza przekształca go do form, które są wykorzystywane przez roślinę.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 18

Gęstość: 1,12 kg/dm3

Azot N całkowity: 18% wagowych, czyli 20,6% objętościowych (206 g N/l)
Azot N amidowy: 18,0%

Składniki produktu:
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Polist to nawóz uniwersalny przeznaczony do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin.

Orientacyjne dawki nawozu Polist w l/ha:

Uprawa

Faza rozwojowa rośliny

Dawka nawozu (l/ha)

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Dawka azotu

(kg N/ha)

Zboża

jesień

od fazy 3 liści*

10-20

200-300

2-4

wiosna

faza krzewienia

20-30

200-300

4-6

faza strzelania w źdźbło

20

200-300

4

faza kłoszenia

10

200-300

2

Rzepak ozimy

jesień

faza 4-6 liści

10-20

150-200

2-4

wiosna

faza początku wydłużania pędu głównego

20-30

200-300

4-6

faza zielonego pąka

20

200-300

4

faza żółtego pąka

10-15

200-300

2-3

faza kwitnienia (przed opadaniem pierwszych płatków kwiatowych)**

10

200-300

2

Kukurydza

od fazy 4-6 liści (zabieg co 6-8 dni, łącznie 2-3 zabiegi)

10-20

200-300

2-4

Ziemniak

od fazy zwarcia roślin w międzyrzędziach

do fazy formowania jagód (zabieg co 7-10 dni)

10-20

200-300

2-4

Użytki zielone

wczesna wiosna

30-40

300-400

6-8

po zbiorze pokosu/po wypasie

łąki: 8-10 dni po skoszeniu

30-40

300-400

6-8

pastwiska: 5-6 dni po wypasie

30-40

300-400

6-8

* tylko na słabych stanowiskach
** tylko na plantacjach dobrze rozwiniętych, które rokują wysokim plonem, powyżej 4 t/ha

 • Wysokość dawek i terminy aplikacji Polistu należy ustalić w oparciu o zapotrzebowanie roślin na azot i kondycję roślin.
 • Należy stosować bezpieczne dla roślin stężenia roztworu.
 • Polist najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin.
 • Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia).
 • Zabieg nawożenia dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej.
 • Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Instrukcja sporządzania cieczy użytkowej

Przystępując do sporządzenia cieczy użytkowej należy:

 1. Ustalić odpowiednią ilość wody i Polistu.
 2. Do zbiornika opryskiwacza wlać ½-⅔ ustalonej ilości wody.
 3. Produkt wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza (przy włączonym mieszadle).
 4. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
 5. Następnie zbiornik uzupełnić wodą do założonej ilości.
 6. Ciecz należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.
 7. Po pracy zbiornik opryskiwacza należy dokładnie wymyć.

Istnieje możliwość dodania siarczanu magnezu siedmiowodnego w stężeniu nie wyższym niż 5%, a w przypadku siarczanu magnezu jednowodnego w stężeniu nie wyższym niż 3% w cieczy roboczej.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Polist jest oferowany w oznakowanych pojemnikach 1000 l.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie podlega przepisom transportowym ADR, RID i IMDG. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego. Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywanie pojemników 1120 kg/1000 l: 

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

Unikać kontaktu roztworu ze skorą, oczami i z odzieżą.
Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne, ochronę oczu. W przypadku dostania się do oczu, przemyć dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka