Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

RSM®

RSM®
Nawóz płynny

NAWÓZ WE, posiada również certyfikaty: na "znak bezpieczeństwa B" i Kashrut
Nazwa handlowa: Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM)
Nazwa chemiczna: mieszanina roztworu azotanu amonu i roztworu mocznika
Numer PKWiU: 20.15.36.0
Numer CN: 31 02 80 00

Produkt RSM®32 posiada certyfikat znak „JAKOŚCI Q”

Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

RSM® to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.

Gwarantujemy najwyższą jakość.

RSM® produkowany przez Grupę Azoty jest wyrobem o wysokiej jakości. Spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów. RSM® 32% N posiada Certyfikat Zgodności (NAWÓZ WE) wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

RSM® może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

 • Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
 • Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
 • Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.
Korzyści zastosowaniaRozwiń
 • Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
 • Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
 • Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
 • Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
 • Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
 • Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
 • Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
 • Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.
Pakowanie i transportRozwiń

RSM® pakowany jest do:

 • cystern lub autocystern,
 • pojemników z tworzyw sztucznych,
 • innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM® w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty. W trakcie transportu należy chronić produkt przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji. RSM® nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR/IMDG.

PrzechowywanieRozwiń

RSM® przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów. Uzupełniać poziom wody w roztworze, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania. Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu znajdują się na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących.

Środki ostrożnościRozwiń

W normalnych warunkach składowania i manipulacji mieszanina jest stabilna, a składniki nie są lotne. Unikać wdychania par i zanieczyszczenia skóry i oczu, przestrzegać zasad BHP (nosić odpowiednie rękawice ochronne). Chronić przed działaniem wysokiej temperatury. 

Rozwiń
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa - Kędzierzyn
Artur Kosiński
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka