Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Katalizatory

Katalizatory Efektem wieloletniego doświadczenia i badań laboratoryjnych Grupy Azoty jest oferta w zakresie katalizatorów stosowanych w procesie produkcji amoniaku, wodoru i gazu syntezowego. 

Grupa Azoty S.A. oferuje:

Grupa Azoty S.A. swoim klientom gwarantuje bezpłatny serwis techniczny obejmujący profesjonalny nadzór nad wyładunkiem / załadunkiem katalizatorów, procesem redukcji katalizatorów i uruchomienie instalacji produkcyjnej. Zapewniają także pomoc techniczną w zakresie prognozowania pracy katalizatora przed jego dostarczeniem, optymalizacji pracy katalizatora, oceny pracy katalizatora w całym okresie eksploatacji oraz pomocy przy usuwaniu skutków zaburzeń w pracy katalizatora.  

Katalizator żelazowy

Nazwa handlowa: Katalizator żelazowy PS-3-INS,PS-3-INS-R
Nazwa chemiczna: Katalizator żelazowy
Klasyfikacja PKWiU: 20.59.56.0

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Katalizatory PS-3-INS są katalizatorami stopowymi. Dostępne są dwa typy katalizatora: w formie tlenkowej (PS-3-INS) lub preredukowanej (PS-3-INS-R). Składnikami katalizatora są: K2O, Al2O3, MgO, CaO, SiO2, i żelazo w formie tlenkowej lub metalicznej w zależności od typu katalizatora. Aktywną formę katalizatora uzyskuje się w procesie redukcji.
Główne cechy katalizatorów żelazowych to:

 • wysoka i stabilna aktywność,
 • selektywność,
 • duża wytrzymałość mechaniczna,
 • niskie opory przepływu,
 • długi okres eksploatacji.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Proces syntezy amoniaku z wodoru i azotu.

Pakowanie i transportRozwiń

Katalizator żelazowy pakowany jest do worków polietylenowych umieszczanych w metalowych bębnach o pojemności 60 litrów, które są szczelnie zamknięte dla zabezpieczenia przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania pod warunkiem, że zabezpieczy ono produkt nie gorzej niż ww.

Katalizator żelazowy nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.

MagazynowanieRozwiń

Katalizator żelazowy należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach zabezpieczających przed wilgocią i zanieczyszczeniami, w temperaturze otoczenia. Beczki składować w maksymalnie dwóch warstwach.

Serwis i pomoc technicznaRozwiń
Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty S.A. w ramach sprzedaży katalizatorów gwarantuje bezpłatnie serwis i pomoc techniczną.
 
W ramach serwisu technicznego specjaliści Grupy Azoty S.A. nadzorują:
 • załadunek katalizatorów,
 • wyładunek katalizatorów,
 • redukcje katalizatorów,
 • uruchamianie instalacji produkcyjnej.
Bezpłatny serwis obejmuje 7 dni.
W ramach pomocy technicznej Grupa Azoty S.A. oferuje:
 • prognozę pracy katalizatora przed jego dostarczeniem,
 • zalecenia dotyczące optymalizacji pracy katalizatora,
 • regularne wykonywanie oceny pracy katalizatora w całym okresie eksploatacji,
 • pomoc przy usuwaniu skutków zaburzeń w pracy katalizatora.
 
Odbiór zużytych katalizatorów i pomoc w wymianie katalizatorów
Na życzenie, we współpracy ze sprawdzonymi partnerami,  specjaliści z Azotów pomogą w organizacji:
 • wymiany złoża katalitycznego wraz z czyszczeniem reaktora,
 • odbioru zużytych katalizatorów i ich recyklingu.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wytwórnia Katalizatorów
Informacja techniczna
Wytwórnia Katalizatorów
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka