Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Kwas azotowy stężony

Nazwa handlowa: Kwas azotowy stężony min. 98,0%
Wzór chemiczny: HNO3
Klasyfikacja PKWiU: 20.15.10.0

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Kwas azotowy to silnie żrąca, bezbarwna, niepalna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu. Podczas dłuższego przechowywania zabarwia się na żółto. Gwałtownie rozpuszcza się w wodzie z wydzielaniem ciepła. Jest związkiem nietrwałym, rozkłada się pod wpływem ogrzewania i światła z wydzieleniem tlenku i dwutlenku azotu. Rozcieńczony reaguje z wieloma metalami z wydzieleniem palnego i wybuchowego wodoru. Jest silnym utleniaczem, może spowodować zapalenie materiałów palnych. Jest związkiem aktywnym chemicznie, większość reakcji ma przebieg gwałtowny, a nawet wybuchowy. Pary stężonego kwasu azotowego wywołują ostre stany zapalne dróg oddechowych. W przypadku kontaktu ze skórą powoduje martwicę oraz głębokie zmiany związane ze zwęgleniem skóry.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Kwas azotowy (V) stężony stosuje się przy produkcji materiałów wybuchowych oraz barwników organicznych.

Pakowanie i transportRozwiń
Kwas azotowy (V) stężony ładowany jest do cystern lub zbiorników aluminiowych posiadających znak atestacyjny U/N i kod literowo cyfrowy. Cysterny kolejowe i autocysterny powinny być oznakowane zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych.  
 
Kwas azotowy (V) stężony jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID: 
  • klasa: 8,
  • kod klasyfikacyjny: CO1,
  • grupa pakowania: I,
  • nr rozpoznawczy zagrożenia: 885,
  • nr UN: 2031,
  • nalepki: 8 i 5.1.
Kwas azotowy (V) stężony należy przewozić w cysternach lub w zbiornikach aluminiowych albo innych odpornych na jego działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozowymi dla materiałów niebezpiecznych.
MagazynowanieRozwiń

Kwas azotowy (V) stężony należy przechowywać w szczelnych zbiornikach aluminiowych lub innych, odpornych na jego działanie. Kwas azotowy (V) stężony nie powinien być narażony na działanie promieni słonecznych, ponieważ w temperaturze 250C ÷ 350C ulega powolnemu rozkładowi, co objawia się spadkiem koncentracji HNO3 przy wzroście zawartości tlenków azotu w produkcie. W zamkniętych miejscach magazynowania stosować wentylacje.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Departament Korporacyjny Handlu Nawozami
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka