Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia RedNOx®

Rozwiązania na miarę czasów

RedNOx® to kompleksowa oferta trzech reduktantów – specjalnych roztworów na bazie mocznika i amoniaku, które umożliwiają skuteczne zastosowania technologii SCR/SNCR i redukcję tlenków azotu NOx.

LIKAM®

Nazwa handlowa: LIKAM®
Nazwa chemiczna: woda amoniakalna 25%

Grupa Azoty Police
Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

Opis produktu

LIKAM® to wodny roztwór, zawierający 24% amoniaku (NH3). Jest cieczą bezbarwną o ostrym charakterystycznym zapachu. Otrzymuje się ją poprzez absorpcję amoniaku w wodzie zdemineralizowanej. Woda amoniakalna jest substancją niepalną, ale zagrożenie pożarowe i wybuchowe stwarzają uwolnione z niej pary amoniaku.

ZastosowanieRozwiń
  • energetyka - do redukcji emisji spalin do atmosfery,
  • garbarstwo - do produkcji żelatyny,
  • rolnictwo - jako nawóz azotowy,
  • przemysł gumowy,
  • przemysł barwników,
  • przemysł organiczny,
  • przemysł szklarski,
  • jako regulator pH.
Pakowanie i transport Rozwiń

LIKAM® pakowany jest w:

  • cysterny kolejowe oraz autocysterny,
  • pojemniki z tworzyw sztucznych (DPPL).


LIKAM® (amoniak w roztworze wodnym) jest materiałem niebezpiecznym zgodnie z RID/ADR sklasyfikowanym pod pozycją UN 2672. Transport wody amoniakalnej odbywa się na zasadach określonych w RID/ADR. Transport wody amoniakalnej podlega przepisom o przewozie materiałów niebezpiecznych. Ładunek wody amoniakalnej winien być oznakowany zgodnie z przepisami obowiązującymi przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Warunki magazynowaniaRozwiń

Magazynowanie dużych ilości odbywa się w zbiornikach ciśnieniowych lub bezciśnieniowych. Pojemniki z wodą amoniakalną należy przechowywać w nieogrzewanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią wentylację (grawitacyjną lub wymuszoną) i instalację elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wspólne magazynowanie dopuszczalne jest tylko z gazami obojętnymi. 

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka