Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
45% roztwór azotanu wapnia
45% roztwór azotanu wapnia

Grupa Azoty Chorzów

AZOTAN WAPNIA W 45% ROZTWORZE – produkt do zastosowań technicznych.

ZastosowanieRozwiń
  • znajduje zastosowanie jako dodatek do betonu i cementów,
  • Azotan wapnia w połączeniu z saletrą amonową stanowi dodatek do płynów pomocniczych stosowanych podczas wykonywania ,odwiertów przy wydobyciu ropy oraz stanowi dodatek do cementów wykorzystywanych przy pracach wiertniczych,
  • Azotan wapnia znajduje również zastosowanie w układach kanalizacji ściekowej gdzie wykorzystywany jest do redukowania możliwości powstawania siarkowodoru,
  • przyspiesza reakcję hydratacji cementu,
  • w pełni rozpuszczalny w wodzie w każdej proporcji zmieszania,
  • skraca czas wiązania betonu,
  • zwiększa plastyczność betonu,
  • Azotan wapnia jest bezpiecznym i ekologicznym środkiem do walki z siarkowodorem, eliminującym przyczynę występowania H2S a nie skutki.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka