Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

AZOPLON MICRO Rzepak

N (Mg, S) 5 (+6,5 +13) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Chorzów

AZOPLON MICRO Rzepak to nawóz makroskładnikowy z niezbędnymi dla prawidłowego wzrostu i rozwoju rzepaku mikroskładnikami pokarmowymi, który przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania. Zalecany w okresie największego zapotrzebowania rzepaku na mikroskładniki pokarmowe lub w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Mg, S) 5 (+6,5 +13) / 5 (+3,9 +5,2) z mikroskładnikami

Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -

Azot N całkowity: 5%
Azot N amidowy: 5%
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 6,5% (3,9% Mg)
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 13% (5,2%)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 8,00%
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie: 0,100%
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA: 0,100%
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie: 0,10%
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA: 0,10%
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie: 1,50%
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA: 1,50%
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie: 0,100%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie: 0,300%
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA: 0,300%
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.

Składanki produktu:
CMC 1 – Kwas borowy (CAS 1043-35-3)
CMC 1 – Siarczan magnezu jednowodny (CAS 14168-73-1)
CMC 1 – Chelat manganu (CAS 15375-84-5)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

AZOPLON MICRO Rzepak to nawóz do dokarmiania dolistnego rzepaku.

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka (kg/ha)

Ilość cieczy (l/ha)

Rzepak ozimy

jesień

faza 4-6 liści

2

200

wiosna

po ruszeniu wiosennej wegetacji

2-3

200-300

w fazie pąkowania

2-3

200-300

początek opadania płatków

2

200

Rzepak jary

wiosna

faza 4-9 liści

2-3

200-300

w fazie pąkowania

2-3

200-300

początek opadania płatków

2

200

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

AZOPLON MICRO Rzepak jest oferowany w kartonikach białych powlekanych 4 kg oraz w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 10 kg.

AZOPLON MICRO Rzepak należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie kartoników 4 kg:

Przechowywanie worków 10 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

Zawiera: kwas borowy
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280: Stosować rękawice ochronne.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego

 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka