Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Fespol® - Siarczan Żelaza (II)

PKWiU: 20.13.41.0
CN: 2833

Grupa Azoty Police

Siarczan żelaza(II) w Policach produkowany jest w kilku postaciach handlowych, których podstawowe parametry zostały opisane w poniższej tabeli.

  • FESPOL 17 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny odwirowany;

  • FESPOL 20 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny suszony;

  • FESPOL 28 – siarczan żelaza(II) jednowodny suszony.

CharakterystykaRozwiń

Parametr

FESPOL® 17

FESPOL® 20

FESPOL® 28

Wzór chemiczny
 FeSO4 * 7H2O
FeSO4 * 7H2O
FeSO4 * H2
Nr EINECS
231-753-5
231-753-5
231-753-5
Charakterystyka
siedmiowodny odwirowany
siedmiowodny suszony
jednowodny suszony
Postać 
krystaliczny proszek
krystaliczny proszek
krystaliczny proszek
Barwa
zielona
jasnozielona
jasnokremowa
Zawartość żelaza (II), co najmniej, %m/m
17
19,5
28,2
Zawartość żelaza (II) w przeliczeniu na FeSO4*7H2O, co najmniej, %m/m
84,6
97
-
Zawartość żelaza (II) w przeliczeniu na FeSO4*H2O, co najmniej, %m/m
-
-
85,8
Zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie, co najwyżej, %m/m
0,5
0,5
0,6
Gęstość nasypowa luźna, g/cm3
0,8 +/- 0,1
0,8 +/- 0,1
0,8 +/- 0,1
Gęstość nasypowa z ubiciem, g/cm3
1,10 +/- 0,1
1,05 +/- 0,1
1,15 +/- 0,1
pH 5%-owego roztworu
min. 2,5
min. 2,5
min. 2,0
ZastosowanieRozwiń

Siarczan żelaza(II) jest wykorzystywany głównie w produkcji koagulantów żelazowych uzdatniających wodę i oczyszczających ścieki. Wykorzystuje się go do wytwarzania pigmentów żelazowych oraz do produkcji pewnych gatunków cementu. Ponadto stosowany jest do konserwacji drewna. Może być również składnikiem nawozów, pasz dla zwierząt.

 

FESPOL® 17

FESPOL® 20

FESPOL® 28

Flokulacja zawiasin w ściekach
 
 
Redukcja chromu w ściekach
 
x
 
Eliminacja fosforanów w ściekach
 
x
 
Strącanie siarczków w ściekach
 
 
Usuwanie zabarwienia ścieków
 
x
 
Zagęszczenie osadu kanalizacyjnego
 
x
 
Oczyszczanie wody pitnej
 
x
 
Oczyszczanie wody przemysłowej
 
x
 
Redukcja chromu w cemencie
x
x
Wytwarzanie pigmentów żalazowych
x
 
 
Dodatek do pasz
 
x
x
Dodatek do nawozów sztucznych
x
Kontrola chlorozy roślin
x
x
Dodatek do torfu
x
x

x - bardzo zalecane
● - zalecane

Jakość – Środowisko – BezpieczeństwoRozwiń

Zintegrowany System Zarządzania w Z.Ch. „POLICE” S.A. obejmujący System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001 (zgodny z Międzynarodowym Standardem OHSAS 18001).
W przypadku siarczanu żelaza(II) ze względu na możliwość jego stosowania także jako dodatek do pasz został wdrożony System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN ISO 22000:2005.

Pakowanie, przechowywanie i transportRozwiń

Siarczan żelaza(II) pakuje się i przewozi w kontenerach elastycznych o pojemności od 500 kg do 1000 kg lub luzem (autocysternami, krytym transportem samochodowym lub kolejowym).
Kontenery elastyczne wypełnione FESPOL-em należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych. Produkty dostarczane luzem należy przechowywać w silosach (FESPOL 20 i FESPOL28) lub w czystych i suchych budynkach magazynowych (FESPOL 17).

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Waldemar Dąbrowski
Informacja techniczna
Marcin Dorsz
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka