Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Fespol® - Siarczan Żelaza (II)

PKWiU: 20.13.41.0
CN: 2833

Grupa Azoty Police

Siarczan żelaza(II) w Policach produkowany jest w kilku postaciach handlowych, których podstawowe parametry zostały opisane w poniższej tabeli.

  • FESPOL 14 – siarczan żelaza(II) jednowodny neutralizowany;
  • FESPOL 17 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny odwirowany;
  • FESPOL 20 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny suszony;
  • FESPOL 28 – siarczan żelaza(II) jednowodny suszony.

CharakterystykaRozwiń

PARAMETR

FESPOL® 14

FESPOL® 17

FESPOL® 20

FESPOL® 28

Wzór chemiczny 

FeSO4 · H2
CaSO4 · 2H2
MgSO4 ·  H2O

FeSO4 ·  7H2O

FeSO4 ·  7H2O

FeSO4 ·  H2O

Nr EINECS 

231-753-5
231-900-3
231-298-2

231-753-5

231-753-5

231-753-5

Charakterystyka 

jednowodny neutralizowany

siedmiowodny odwirowany

siedmiowodny suszony

jednowodny suszony

Postać 

proszek

krystaliczny proszek

krystaliczny proszek

krystaliczny proszek

Barwa 

beżowa

zielona

jasnozielona

jasnokremowa

Zawartość żelaza(II), %m/m

min. 13,5

min. 17,0

min. 19,5

min. 28,2

Zawartość żelaza(II) w przeliczeniu na FeSO4 · 7H2O, %m/m

-

min. 84,6

min. 97,0

-

Zawartość żelaza(II) w przeliczeniu na FeSO4 · H2O, %m/m

min. 41,0

-

-

min. 85,8

Zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie, %m/m*

-

maks. 0,5

maks. 0,5

maks. 0,6

Gęstość nasypowa luźna,  g/cm3

 0,9 ± 0,1

0,8 ± 0,1

0,8 ± 0,1

0,8 ± 0,1

Gęstość nasypowa z ubiciem, g/cm3

1,1 ± 0,1

1,1 ± 0,1

1,05 ± 0,10

1,15 ± 0,10

ZastosowanieRozwiń

Siarczan żelaza(II) jest wykorzystywany głównie w produkcji koagulantów żelazowych uzdatniających wodę i oczyszczających ścieki. Wykorzystuje się go do wytwarzania pigmentów żelazowych oraz do produkcji pewnych gatunków cementu. Ponadto stosowany jest do konserwacji drewna. Może być również składnikiem nawozów, pasz dla zwierząt.

 

FESPOL® 17

FESPOL® 20

FESPOL® 28

Flokulacja zawiasin w ściekach
 
 
Redukcja chromu w ściekach
 
x
 
Eliminacja fosforanów w ściekach
 
x
 
Strącanie siarczków w ściekach
 
 
Usuwanie zabarwienia ścieków
 
x
 
Zagęszczenie osadu kanalizacyjnego
 
x
 
Oczyszczanie wody pitnej
 
x
 
Oczyszczanie wody przemysłowej
 
x
 
Redukcja chromu w cemencie
x
x
Wytwarzanie pigmentów żalazowych
x
 
 
Dodatek do pasz
 
x
x
Dodatek do nawozów sztucznych
x
Kontrola chlorozy roślin
x
x
Dodatek do torfu
x
x

x - bardzo zalecane
● - zalecane

Jakość – Środowisko – BezpieczeństwoRozwiń

Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. obejmuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA, funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001.

Pakowanie, przechowywanie i transportRozwiń

Siarczan żelaza(II) pakuje się i przewozi w kontenerach elastycznych o pojemności od 500 kg do 1000 kg lub luzem (autocysternami, krytym transportem samochodowym lub kolejowym).
Kontenery elastyczne wypełnione FESPOL-em należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych. Produkty dostarczane luzem należy przechowywać w silosach (FESPOL 20 i FESPOL28) lub w czystych i suchych budynkach magazynowych (FESPOL 17).

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Waldemar Dąbrowski
Informacja techniczna
Marcin Dorsz
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka