Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pozostałe Wosken K-1U
Wosken K-1U

Nazwa handlowa: Wosken K-1U
Nazwa zwyczajowa: Wosken K-1U

Klasyfikacja:
symbol SWW: 13637-29; symbol CN 3404 90 80; nr CAS : 64743-00-6; nr EC: 265-205-1
PKWiU: 20.41.42.0

Grupa Azoty JRCh

Wosken K-1U jest mieszaniną kwasów tłuszczowych węglowodorów parafinowych.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Wosken K-1U jest stosowany w przemyśle garbarsko-skórzanym do uszlachetniających zmiękczaczy skór oraz do wytwarzania środków antykorozyjnych do podwozi i zamkniętych profili samochodowych.

Pakowanie i transportRozwiń

Wosken K-1U jest pakowany po 25 kg do worków polietylenowych umieszczonych w workach papierowych. Woski nie zaliczają się do materiałów niebezpiecznych wg RID/ADR.

Wosken K-1U można przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.

MagazynowanieRozwiń
Wosken K-1U należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w temp. od 0 do 300C, chronić przed wilgocią, gromadzić z dala od źródeł ciepła.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Ewa Łasocha
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka