Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pozostałe Trimetylolopropan
Trimetylolopropan

Nazwa handlowa: Trimetylolopropan lub TMP
Nazwa chemiczna: 2,2’ –Bis(hydroksymetylo)butanol-1; 2-etylo-2-hydroksymetylo-1,3-propandiol; 1,1,1‑tris(hydroksymetylo)propan; TMP
Nazwa zwyczajowa: TMP

Klasyfikacja
symbol SWW: 1241-359; symbol CN : 2905 41 00; nr CAS : 77-99-6; nr EINECS : 201-074-9
PKWiU: 20.41.23.0

Grupa Azoty JRCh

Ma postać nieregularnych płatków koloru białego, po stopieniu jest bezbarwną klarowną cieczą. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Trimetylolopropan jest stosowany do produkcji żywic alkidowych, na potrzeby przemysłu farb i lakierów, poliestrów nasyconych, pianek i pokryć poliuretanowych.

Pakowanie i transportRozwiń

Trimetylolopropan jest pakowany po 25 kg netto do worków polietylenowych. Dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opakowania, które zapewni zachowanie jakości wyrobu oraz bezpieczeństwo w czasie za-/wyładunku, transportu i przechowywania.

Trimetylolopropan nie zalicza się do materiałów niebezpiecznych według RID/ADR.

MagazynowanieRozwiń

Trimetylolopropan jest substancją higroskopijną. Produkt płatkowany należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych, w szczelnie zamkniętych workach.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Ewa Łasocha
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka