Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

AZOPLON MICRO Mag Plus

(Mg, S) (+15,5 +35,2) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Chorzów

AZOPLON MICRO Mag Plus to nawóz makroskładnikowy z niezbędnymi dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin mikroskładnikami pokarmowymi, który przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania drzew i krzewów owocowych oraz upraw warzywniczych. Zalecany w okresie największego zapotrzebowania roślin krzyżowych (kapusta, kalafior, brokuł, rzodkiewka) oraz liliowatych (cebula, czosnek, por) na mikroskładniki pokarmowe lub w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: (Mg, S) (+15,5 +35,2) / (+9,3 +14,1) z mikroskładnikami

Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -

Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie:15,5 % (9,3% Mg)
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 235,2% (14,1% S)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 0,50%
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie: 0,230%
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA: 0,230%
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie: 1,53%
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA: 1,53%
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie: 1,14%
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA: 1,14%
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie: 0,050%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie: 0,370%
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA: 0,370%
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.

Składanki produktu:
CMC 1 - Siarczan magnezu jednowodny (CAS14168-73-1)
CMC 1 - Chelat manganu (CAS 15375-84-5)
CMC 1 - Chelat żelaza (CAS 15708-41-5)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

AZOPLON MICRO Plus to nawóz do dokarmiania dolistnego roślin.

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka (kg/ha)

Zalecana liczba zabiegów

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Jabłoń

Faza zielonego-różowego pąka

2-3

1

400-600

Koniec fazy kwitnienia

2-3

1

400-600

Rozwój owoców

2

1-2 co 2 tygodnie

400-600

Grusza

Faza zielonego-białego pąka

2-3

1

400-600

Koniec fazy kwitnienia

2-3

1

400-600

Rozwój owoców

2

1-2 co 2 tygodnie

400-600

Śliwa

Faza białego pąka

2-3

1

400-600

Koniec fazy kwitnienia

2

1

400-600

Rozwój owoców

2

2 co 2 tygodnie

400-600

Porzeczka

Rozwój liści-rozwój pędów

2-3

1-2 co 2 tygodnie

400-600

Początek kwitnienia

2-3

1

400-600

Rozwój owoców-dojrzewanie owoców i nasion

2

1-2 co 2 tygodnie

400-600

Pomidor

Rozwój liści

2-3

1

400-600

Początek kwitnienia

2-3

1

400-600

Początek rozwoju owoców

2-3

1

400-600

Cebula

Rozwój liści

2-3

1

400-600

Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru

2-3

1

400-600

Kapusta głowiasta

Rozwój liści

2

1

400-600

Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru

2-3

1

400-600

Kapusta osiąga 50% średnicy-początek powstawania pędu generatywnego

2-3

1

400-600

Marchew

Pietruszka

Rozwój liści

2-3

1

400-600

Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru

2-3

1

400-600

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

AZOPLON MICRO Mag Plus jest oferowany w kartonikach białych powlekanych 4 kg oraz w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 10 kg.

AZOPLON MICRO Mag Plus należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie kartoników 4 kg:

Przechowywanie worków 10 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

Zawiera: kwas borowy
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280: Stosować rękawice ochronne.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka