Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Borax 5 - wodny
Borax 5 - wodny

Grupa Azoty Chorzów

BORAKS 5-WODNY (czteroboran dwusodowy pięciowodny) jest krystalicznym ciałem stałym, bezbarwnym, wietrzejącym na powietrzu i słabo rozpuszczalnym w wodzie. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle szklarskim, ceramicznym, nawozowym i kosmetycznym.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Boraks pięciowodny znajduje szerokie zastosowanie:

  • w przemyśle szklarskim i ceramicznym, w tym do wytwarzania szkła borokrzemianowego, ceramiki oraz izolacji z włókna szklanego,
  • w produkcji chemii gospodarczej, detergentów, tworzyw sztucznych, nawozów, farb, lakierów oraz tynków i zapraw,
  • do impregnacji tkanin i drewna,
  • jako topnik do spawania i lutowania.
Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Produkt pakowany jest w worki zawierające 25 kg substancji.

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności, ale zaleca się magazynowanie w suchych, zadaszonych pomieszczeniach. Brak specjalnych wymagań. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i przechowywać worki w sposób zapobiegający przypadkowym uszkodzeniom. Produkt należy przechowywać z dala od czynników redukujących.

Przechowywanie dla worków 25 kg:

Środki ostrożnościRozwiń

Boraks pięciowodny został sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 do następujących klas zagrożeń: Działanie szkodliwe na rozrodczość kategorii 1B, Działanie drażniące na oczy kategorii 2.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka