Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyroby z tworzyw sztucznych Rurki z poliamidu 6
Rurki z poliamidu 6

Nazwa handlowa: Rurki z poliamidu 6 (PA6)
Nazwa chemiczna: poliamid 6
Klasyfikacja PKWiU – 22.21.21.0
PKWiU – 25.21.21-70.26 (do celów podatkowych)

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Rurki z nieplastyfikowanego poliamidu 6 (PA6) oraz rurki  z plastyfikowanego poliamidu 6 (PA6 HIP) są to jednowarstwowe rurki otrzymywane metodą wytłaczania i kalibracji próżniowej.

Produkowane są rurki o barwie naturalnej mleczno-białej, półprzeźroczyste oraz barwione na podstawowe kolory.

Główne cechy rurek z poliamidu 6Rozwiń
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
  • twardość i odporność na uderzenia, ścieranie i zadrapania, 
  • odporność cieplna w zakresie temperatur od -60°C do 130 °C,
  • niski współczynnik tarcia,
  • dobre własności elektroizolacyjnymi,
  • wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na działanie węglowodorów, olejów, smarów i składników paliw.
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Rurki z poliamidu 6 są przeznaczone do stosowania jako osłona linek sterujących (cięgien) w pojazdach mechanicznych, w tym jako przewody osłonowe w mechanizmach elektrycznego otwierania szyb. Mogą być stosowane jako przewody ciśnieniowe w sterowaniu i układach pneumatycznych, jako przewody sprężonego powietrza w narzędziach pneumatycznych, w układach podciśnienia, w układach smarowania oraz do transportu płynów, w tym wody przeznaczonej do spożycia i płynów spożywczych.
 
Pakowanie i transportRozwiń
  • zwoje – rurki formowane są w zwoje o średnicy około 1 m; w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie przechowywania i transportu zwoje przewiązane są taśmą; w zwoju może być najwyżej 2 odcinki rurki,
  • wiązki – rurki poliamidowe mogą być formowane w wiązki, są wówczas cięte na odcinki proste o długości do 4 m i pakowane w folie z tworzyw sztucznych lub opakowania tekturowe.
 
Dopuszcza sie inny sposób pakowania zwojów i wiązek rurek, po uzgodnieniu miedzy zamawiającym i producentem.
 
Zwoje i wiązki rurek mogą być formowane w jednostki ładunkowe na paletach w warstwach do wysokości 1 m i owinięte folia stretch.
 
Rurki należy przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w komunikacji kolejowej i drogowej. Podczas transportu rurek z poliamidu 6 dopuszcza sie piętrzenie zwojów lub wiązek luzem lub na paletach do wysokości 1 m. Nie dopuszcza sie piętrzenia palet. Warunki transportu powinny wykluczać uszkodzenie, zawilgocenie i zanieczyszczenie produktu.
Rurki z poliamidu 6 nie są produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID, ADR, IMDG.
MagazynowanieRozwiń
Rurki z poliamidu należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i czystych w temperaturze pokojowej, w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. Możliwe jest także magazynowanie na otwartej przestrzeni pod warunkiem zabezpieczenia ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Dopuszcza się piętrzenie zwojów lub wiązek luzem lub na paletach do wysokości 1 m. Nie dopuszcza się piętrzenia palet.
 
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Grupa Azoty S.A.: Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju
Centrum wdrożeniowe
Grupa Azoty S.A.: Centrum Wdrożeniowe, Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju
Informacja techniczna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka