Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowo-siarkowe

Pulgran® S 40 (+14)

N (S) 40 (+14)

Grupa Azoty Puławy

Pulgran S 40 (+14) to nawóz azotowo-siarkowy, który może być wykorzystywany do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Nawóz zaleca się stosować wiosną do przedsiewnego nawożenia roślin jarych, tj. kukurydzy, słonecznika, zbóż jarych, oraz pogłównego nawożenia roślin ozimych, w tym rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Nawóz może być stosowany w uprawie roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 40 (+14) / 40 (+5,6)

Granulometria: Pastylki. 90% produktu posiada pastylki o wymiarach 3,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,7-0,8 kg/dm3

Azot N całkowity: 40%
Azot N amonowy: 5%
Azot N amidowy: 35%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 14% (5,6% S)

 Składniki produktu:

CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Pulgran S 40 (+14) to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu Pulgran S 40 (+14) w kg/ha

Roślina

Dawka

Zboża ozime

150-200

Zboża jare

150-200

Rzepak ozimy

jesień

80-120

wiosna

200-250

Kukurydza

250-450

Burak cukrowy

100-150

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)

100-200

Warzywa kapustne

200-450

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

150-200

Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Pulgran S 40 (+14) jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Pulgran S 40 (+14) należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 25 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń
  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka