Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pozostałe Glikol neopentylowy
Glikol neopentylowy

Nazwa handlowa: glikol neopentylowy
Nazwa chemiczna: 2,2-Dimetylopropan-1,3-diol, 2,2 dimetylo-1,3-propanodiol, dimetylolopropan, glikol dimetylotrimetylenowy, NPG, NEO
Nazwa zwyczajowa: glikol neopentylowy, NPG

Klasyfikacja
symbol CN: 2905 39 95; nr CAS : 126-30-7; nr EINECS : 204-781-0
PKWiU: 20.14.23.0

Grupa Azoty JRCh

Glikol neopentylowy jest białym krystalicznym ciałem stałym. Jest łatwo rozpuszczalny w temperaturze pokojowej w wodzie, alkoholach, eterach glikolu, ketonach i estrach. Pomimo wysokiej reaktywności jest stabilny termicznie. Jest substancją drażniącą.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Glikol neopentylowy jest stosowany przy produkcji żywic poliestrowych i alkidowych na potrzeby przemysłu farb i lakierów, plastyfikatorów, smarów syntetycznych, poliuretanów piankowych, farmaceutyków, pestycydów, środków zapachowych, materiałów fotograficznych oraz jako dyspergator dwutlenku tytanu. Szczególnie ważny segment zastosowań glikolu neopentylowego stanowią powłoki proszkowe.

Pakowanie i transportRozwiń

Glikol neopentylowy jest pakowany po 25 kg netto do worków polietylenowych, dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opakowania, które zapewni zachowanie jakości wyrobu oraz bezpieczeństwo jego w czasie za-/ i wyładunku, transportu i przechowywania.

Glikol neopentylowy nie zalicza się do materiałów niebezpiecznych według RID/ADR.

MagazynowanieRozwiń

Produkt  należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych, w szczelnie zamkniętych workach.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Ewa Łasocha
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka