Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Tworzywa sztuczne Tarnodur A (PBT)
Tarnodur A (PBT)

Nazwa handlowa: Tarnodur A (PBT) – odmiany modyfikowane
Nazwa chemiczna: politereftalan butylenu (PBT)
Numer PKWiU – 20.16.40.0
Numer PKWiU – 24.16.40-90.3 (do celów podatkowych)

Grupa Azoty Compounding

Tarnodur A to gama modyfikowanych odmian tworzyw konstrukcyjnych  w postaci granulatu, produkowanych na bazie termoplastycznych poliestrów – politereftalanu butylowego (PBT), przeznaczonych do wytwarzania wyrobów metodą wtryskiwania.

Główne odmiany modyfikacji to wzmocnienie włóknem szklanym powodujące zwiększenie wytrzymałości mechanicznej i sztywności oraz uniepalnienie zmniejszające podatność na zapalenie. Cechy te pozwalają na zastosowanie w branży motoryzacyjnej, elektrotechnice, elektronice i do wytwarzania części maszyn.

Główne cechy Tarnoduru toRozwiń
 • wysoka odporność cieplna, 
 • wytrzymałość mechaniczna i sztywność, 
 • doskonałe właściwości dielektryczne,
 • niska chłonność wilgoci, 
 • wysoka stabilność wymiarowa,
 • doskonałe właściwości przetwórcze.
 
Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń
 • odmiany wzmocnione włóknem szklanym – przeznaczone do wytwarzania wyrobów o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i sztywności, zwłaszcza w motoryzacji, elektrotechnice, do wytwarzania części maszyn,
 • odmiany uniepalnione bezhalogenowe – przeznaczone do wytwarzania wyrobów w elektrotechnice i elektronice o obniżonej podatności na zapalenie; podczas palenia nie wydzielają toksycznych gazów i nie wykazują podatności do dymienia,
 • odmiany uniepalnione, zawierające związki halogenopochodne – przeznaczone do wytwarzania wyrobów w elektrotechnice i elektronice o obniżonej podatności na zapalenie.
 
Pakowanie i transportRozwiń
Tarnodur A jest pakowany do:
 • worków zgrzewanych ALU/PE o masie netto 25 kg, formowane na palecie w jednostki ładunkowe o masie 1000 kg netto,
 • oktabin o masie netto 1000 kg
 • innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą.
Jednostki ładunkowe na paletach są owinięte folią stretch.
Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się zmiany w opakowaniu lub oznakowaniu.
 
Tarnodur A należy przewozić krytymi środkami transportu.
Warunki transportu powinny zapobiegać uszkodzeniu opakowań, zawilgoceniu i zanieczyszczeniu produktu. Nie dopuszcza się piętrzenia palet.
 
Tarnodur A nie jest produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.
 
MagazynowanieRozwiń
Tarnodur A należy przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o temperaturze 10 ÷ 30°C i wilgotności względnej najwyżej 65%, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzejnych.
Przed przetwórstwem, dla zapewnienia wyrównania temperatury materiału z temperaturą otoczenia i uniknięcia kondensacji pary wodnej, opakowanie z granulatem powinno zostać odpowiednio wcześniej (co najmniej 24 godziny) przetransportowane z zimnego pomieszczenia do miejsca użycia.
 
Serwis i doradztwoRozwiń
Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty S.A. w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo dla odbiorców tworzyw sztucznych.
 
Serwis obejmuje:
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie kaprolaktamu i tworzyw sztucznych, celem doskonalenia jakości procesów i wyrobów, przygotowania nowych rozwiązań jakościowych i technologicznych oraz aplikacyjnych, 
 • opracowywanie nowych odmian tworzyw sztucznych,
 • zarządzanie rozwojem produktu w zakresie jakościowym oraz kosztowym,
 • wytwarzanie pilotażowych ilości nowych i udoskonalonych wyrobów do testowania przez potencjalnych klientów,
 • doskonalenie jakości tworzyw sztucznych w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne oraz wskazówki i uwagi klientów,
 • wsparcie technologiczne klientów podczas nowych wdrożeń tworzyw sztucznych,
 • opracowywanie informacji technicznej o wyrobach i możliwościach ich zastosowania,
 • szkolenia, doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie certyfikacji,
 • prowadzenie prac wspólnie z klientem w zakresie nowych projektów,
 • pomoc technologiczną klientom w razie zgłoszenia problemów przetwórczych i aplikacyjnych z dostarczonym do klienta materiałem,
 • udział w wyjaśnianiu zasadności i przyczyn reklamacji oraz uwag klienta, zgodnie z postępowaniem uregulowanym procedurą jakości przyjętą w Grupie Azoty S.A. (PJ-806 „Reklamacje klientów”),
 • badania jakości tworzyw zgodnie z wymaganiami klientów,
 • badania dodatkowe wymagane przez klienta, a nieujęte w kwestionariuszach technicznych,
 • badania i certyfikację tworzyw w oparciu o wymagania klientów oraz odpowiednie przepisy i dyrektywy w jednostkach krajowych i zagranicznych,
 • deklaracje zgodności jakości tworzyw z określonymi przepisami, dyrektywami i wymaganiami: REACH, kontakt z żywnością i woda spożywcza, sprawdzanie obecności substancji zakazanych,
 • analizę nietypowych zapytań klientów,
 • analizę technicznych specyfikacji i norm jakościowych klientów.
 
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Informacja techniczna
Grupa Azoty Compounding
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka