Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Nitrozy

Nazwa handlowa: Nitroza
Nazwa chemiczna: Nitroza
Numer PKWiU: 20.15.10.0

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Nitroza to ciecz bezbarwna lub lekko żółta o ostrym, duszącym zapachu, żrąca, trująca, posiada właściwości utleniające i nitrujące, na powietrzu dymiąca i wydzielająca ze swojego składu dwutlenek azotu, tlenki siarki i opary kwasów. Jest to ciecz niepalna, w wodzie rozpuszcza się z wydzieleniem dużej ilości ciepła. Należy unikać kontaktu nitrozy z większością metali. W zetknięciu z materiałami pochodzenia organicznego może spowodować ich zapalenie. Nitroza niebezpiecznie reaguje z pierwiastkami metalicznymi i reduktorami, w zetknięciu ze skórą powoduje niebezpieczne oparzenia, a wnikając w tkankę podskórną i mięśnie powoduje głęboką martwicę.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Stosowana do produkcji materiałów wybuchowych oraz barwników oraz w przemyśle farmaceutycznym.

Pakowanie i transportRozwiń
Mieszaninę nitrującą należy pakować w cysterny kolejowe lub autocysterny ze stali kwasoodpornej lub innego materiału odpornego na jej działanie. Oznakowanie cystern kolejowych lub autocystern powinno być zgodne z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych.
 
Zawartość kwasu azotowego (V) w nitrozie nie przekracza 50%:
 • klasa: 8,
 • kod klasyfikacyjny: C1,
 • grupa pakowania: II,
 • nr rozpoznawczy zagrożenia: 80,
 • nr UN: 1796,
 • nalepka: 8.
 
Zawartość kwasu azotowego (V) w nitrozie przekracza 50%:
 • klasa: 8,
 • kod klasyfikacyjny: CO1,
 • grupa pakowania: I,
 • nr rozpoznawczy zagrożenia: 885,
 • nr UN: 1796,
 • nalepka: 8 i 5,1.
MagazynowanieRozwiń

Mieszaninę nitrującą należy przechowywać w szczelnych zbiornikach ze stali kwasoodpornej lub z innego materiału odpornego na jej działanie, w warunkach zabezpieczających wyrób przed zmianą jakości i środowisko przed skażeniem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Departament Korporacyjny Handlu Nawozami
Informacja handlowa
Jednostka Biznesowa Nawozy
Informacja techniczna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka