Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Pulrea® +INu

N 46 z inhibitorem ureazy NBPT/NPPT

Formuła nawozu: N 46 z inhibitorem ureazy NBPT/NPPT
Klasa ziarnowa: granule 1-4 mm, nie mniej niż 90%
Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78 kg/dm3
N (azot całkowity): 46%
N (azot amonowy): x
N (azot saletrzany): x
N (azot amidowy) 46%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie): x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): x
K2O (rozpuszczalny w wodzie): x
CaO (rozpuszczalny w wodzie): x
MgO (całkowity): x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie): x
Mikroskładniki: x
Numer PKWiU: 20.15.31.0
Numer CN3102 10 10

Grupa Azoty Puławy

Pulrea® +INu to mocznik z dodatkiem inhibitora ureazy (NBPT/NPPT), zwiększającego wykorzystanie azotu z nawozu. Nawóz stanowi stabilne źródło azotu dla roślin.  Pulrea® +INu nie wymaga mieszania z glebą.

Obecny w nawozie inhibitor przejściowo blokuje ureazę, czyli naturalnie występujący w środowisku enzym rozkładający mocznik. Dzięki temu nawóz działa dłużej, a straty azotu związane z ulatnianiem się amoniaku są znacznie mniejsze. Deszcz umożliwia wniknięcie mocznika do gleby, gdzie następuje jego rozkład do kationów amonowych pobieranych przez rośliny.

PULREA® +INu to nawóz azotowy występujący w postaci niebieskich granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. Sypki produkt higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Gwarantujemy najwyższą jakość

PULREA® +INu produkowana przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Korzyści ze stosowania mocznika z inhibitorem ureazy

  • zwiększenie efektywności wykorzystania azotu z nawozu;
  • silne ograniczenie ulatniania się amoniaku z mocznika – w efekcie nawóz ma wysoką skuteczność w stosowaniu pogłównym;
  • zmniejszenie liczby dawek azotu i lepsze dostosowanie terminu nawożenia do terminów innych zabiegów agrotechnicznych (poprawa organizacji pracy w gospodarstwie) oraz warunków pogodowych;
  • możliwość stosowania mocznika na wszystkich glebach, poza skrajnie kwaśnymi.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Pulrea® +INu jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Może być stosowany m.in. pod zboża ozime i jare, kukurydzę, rzepak ozimy. Zawiera środek zapobiegający zbrylaniu, gwarantujący sypkość nawozu.

Pakowanie i transportRozwiń

Nawóz PULREA® +INu jest oferowany:

  • w workach polietylenowych 25 kg, również na paletach,
  • w kontenerach elastycznych typu big-bag 500 kg.

Przewozić krytymi środkami transportu. Mocznik PULREA® +INu nie podlega przepisom RID oraz ADR.

 

PrzechowywanieRozwiń

Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach:

  • worki 25 kg – 12 warstw,
  • big-bagi do 500 kg – 3 warstwy.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.

 

Środki ostrożnościRozwiń

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłów. Przestrzegać zasad BHP.

Propozycje terminów i dawek nawożenia Pulrea® +INuRozwiń

Orientacyjne dawki nawozu Pulrea® +INu w kg/ha:

Roślina

Termin stosowania

Dawka (kg/ha)

Zalecenia dotyczące stosowania

Pszenica ozima

wiosna

100-300

Stosować w terminie N1* lub N2:

• w terminie N1 – zalecany szczególnie na stanowiskach suchych,

aplikować łączną ilość azotu przewidzianą do zastosowania

w terminach N1, N2 i N3 (najpierw np. Pulan, Pulan Macro,

Zaksan 33,5 w dawce ok. 120-240 kg/ha lub Saletrosan 30 w dawce ok. 130-270 kg/ha, a po 1-2 tygodniach wysiać Pulreę +INu);

• w terminie N2 – stosować łączną ilość azotu przewidzianą w terminach N2 i N3.

Jęczmień jary, pszenica jara

wiosna

100-200

Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego. W zależności od potrzeb roślin w trakcie wegetacji uzupełnić nawozem azotowym, np. Pulanem, Pulanem Macro, Zaksanem 33,5, Saletrosanem 30.

Rzepak ozimy

jesień

80-130

Stosować w terminie zgodnym z obowiązującym prawem.

wiosna

150-300

Stosować w terminie N1 – na stanowiskach suchych, aplikować łączną ilość azotu przewidzianą do zastosowania w terminach N1 i N2 (najpierw np. Saletrosan 26 w dawce ok. 190-350 kg/ha lub Pulan, Pulan Macro, Zaksan 33,5 w dawce ok. 150-270 kg/ha, a następnie do 2 tygodni wysiać Pulreę +INu).

Kukurydza na ziarno

wiosna

250-400

Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego

*N1, N2, N3 – terminy stosowania azotu: N1 – wczesnowiosenna dawka azotu, N2 – druga dawka azotu, N3 – trzecia dawka azotu.

Dawka nawozu Pulrea® +INu musi uwzględniać zapotrzebowanie roślin względem azotu (pobranie jednostkowe × zakładany plon rośliny z ha) oraz zawartość azotu mineralnego (Nmin) w glebie.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka