Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy dwuskładnikowe

Holist® agro NK 14-20

NK (S) 14-20 (+38)

Grupa Azoty Fosfory

Holist agro NK 14-20 jest nawozem kompleksowym, polecanym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: rzepak ozimy, zboża ozime i jare, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i składRozwiń

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NK (S) 14-20 (+38) / 14-16,6 (+15,2)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,85-1,05 kg/dm3

Azot N całkowity: 14%
Azot N amonowy: 14%
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 20% (16,6% K)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 38% (15,2% S) 

Składniki produktu:
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Holist agro NK 14-20 to nawóz do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą) i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu Holist agro NK 14-20 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w potas)

Roślina

Dawka

Zboża ozime

jesień

100-200

wiosna

100-200

Zboża jare

100-200

Rzepak ozimy

jesień

200-300

wiosna

200-350

Kukurydza

200-250

Burak cukrowy*

200-250

Rośliny pastewne

150-250

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

100-200

* bez obornika

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Holist agro NK 14-20 jest oferowany w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Holist agro NK 14-20 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń
  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka