Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe z siarką

W grupie nawozów azotowych z siarką oferowane są produkty o dużej, trwałej i wyrównanej granuli: Saletrosan®, Polifoska® 21 i Salmag z siarką® oraz znany od wielu lat produkowany w Tarnowie siarczan amonu AS 21 o różnym uziarnieniu, czyli selekcjonowany, makro lub krystaliczny oraz w Puławach Pulsar®


Budowa chemiczna granulek nawozów azotowych i azotowych z siarką zabezpiecza je przed zbyt szybkim wypłukiwaniem azotu, a tym samym jego stratami w glebie. Wyjątkowa wyrównana geometria granulek, wytrzymałość mechaniczna i twardość granulek zabezpiecza je przed zbrylaniem, kruszeniem, ścieraniem w trakcie transportu czy magazynowania, a poddane granulacji mechanicznej można wyjątkowo równomiernie rozsiewać na znaczne odległości (nawet 42 m).Te czynniki bezpośrednio decydują o wysokiej efektywności nawozów azotowych i azotowych z siarką jakie oferuje Grupa Azoty.

RSM®S 28-5

Formuła nawozu:N(S) 28(5)
Klasa ziarnowa: nie dotyczy (ciecz)
Gęstość: ok. 1,32 kg/dm3
Zawartość azotu całkowitego: 28±0,6%(m/m)
Zawartość azotu amonowego: 9,2±0,6%(m/m)
Zawartość azotu saletrzanego: 6,4±0,4%(m/m)
Zawartość azotu amidowego 12,4±0,6%(m/m)
Zawartość siarki: 5±0,36%(m/m)
Zawartość siarki w przeliczeniu na SO3: 2,5± 0,9%(m/m)
Numer PKWiU: 20.15.39.0
Numer CN 31 02 90 00

Grupa Azoty Kędzierzyn

RSM®S28-5 to innowacyjny, wysokoskoncentrowany, klarowny nawóz ciekły zawierający azot oraz siarkę. Produkt otrzymywany jest na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego oraz tiosiarczanu amonu. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Zawiera azot w trzech formach (amonowej, azotanowej i amidowej) oraz siarkę w formie tiosiarczanowej, która jest łatwo przyswajalna przez rośliny uprawne.

Zalety produktuRozwiń
 • nawóz zawiera trzy formy azotu w korzystnych proporcjach,
 • posiada w składzie łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie tiosiarczanowej,
 • nawóz doskonale sprawdza się przy nawożeniu roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę,
 • nawóz jest wyjątkowo przydatny na glebach o niskiej zawartości siarki,
 • dzięki wysokiej zawartości siarki powoduje opóźnienie procesu nitryfikacji dzięki czemu przyczynie się do zwiększenia ilości pobieranego przez rośliny azotu zawartego w nawozie,
 • wykazuje wysoką skuteczność w okresach niedoborów wilgoci w glebie,
 • płynna forma przyśpiesza przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny,
 • oprysk lub rozlew umożliwia bardzo równomierne rozprowadzenie nawozu na powierzchni pola,
 • stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Funkcjonalność nawozu ciekłego RSM®S28-5 wyróżnia go na tle innych nawozów zawierających siarkę. Dzięki temu może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie rośliny uprawy polowej i użytki zielone, a także warzywa. Jest szczególnie polecany do nawożenia kukurydzy oraz soi. Jest to nawóz doglebowy, a nie dolistny. 

 • Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu,
 • Wykonywać opryski na zdrowe i suche rośliny, najlepiej wieczorem w dzień pochmurny,
 • Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

Nawozu nie należy rozcieńczać wodą.

Pakowanie i transportRozwiń

RSM®S28-5 jest pakowany do cystern lub autocystern.

W trakcie transportu produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji (-7)°C. RSM®S nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR/IMDG.

PrzechowywanieRozwiń

RSM®S28-5 przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji (-7)°C. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu znajdują się na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących (karta charakterystyki oraz specyfikacji produktu).

Środki ostrożnościRozwiń

W normalnych warunkach składowania i manipulacji mieszanina jest stabilna, a składniki nie są lotne. Unikać wdychania par i zanieczyszczenia skóry i oczu, przestrzegać zasad BHP (nosić odpowiednie rękawice ochronne). Chronić przed działaniem wysokiej temperatury.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa - Kędzierzyn
Artur Kosiński
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka