Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pigmenty Tytanpol® RS
Tytanpol® RS

PKWiU: 20.12.24.0
CN: 3206

Klasyfikacja pigmentu
R-1 (PN-EN ISO 591-1:2002)
II (ASTM D-476-00)

Grupa Azoty Police

Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu (w ilości 1% jako Al2O3) oraz modyfikowany związkami organicznymi o charakterze hydrofobowym.
TYTANPOL® RS poprzez swoje unikalne właściwości fizykochemiczne charakteryzuje się bardzo dobrą przetwarzalnością w procesach pigmentowania tworzyw sztucznych. Z uwagi na niską zawartość wilgoci jego przetwarzanie w wysokich temperaturach nie stwarza problemów i nie przyczynia się do tworzenia pęcherzy w folii. Stosunkowo niewielkie rozmiary cząstek i specyficzny charakter powierzchni umożliwiają wyjątkowo łatwą zwilżalność oraz dyspergowalność w układach polimerowych. Posiada dobre właściwości optyczne, zapewnia wysoką jasność, neutralny odcień i nieprzezroczystość pigmentowanych wyrobów.
Gatunek jest średnio odporny na warunki atmosferyczne.

WIĘCEJ INFORMACJI O BIELI TYTANOWEJ TYTANPOL® W SERWISIE www.tytanpol.com

ZastosowanieRozwiń
TYTANPOL® RS jest pigmentem szczególnie polecanym do produkcji koncentratów pigmentowych i pigmentowania szerokiej gamy tworzyw sztucznych: miękkiego PCW (niestabilizowanego związkami ołowiu), PE (szczególnie liniowego PE o niskiej gęstości), PP i innych poliolefin, plastizoli, ABS, SAN, polistyrenu, tworzyw akrylowych, poliuretanów, poliamidów, poliwęglanów, elastomerów, wyrobów gumowych, silikonowych, winylowych wykładzin podłogowych oraz linoleum.
Jest szczególnie przydatny do pigmentowania folii i barwienia skóry, a także z powodzeniem stosowany do tworzyw epoksydowych, poliestrów oraz niektórych włókien sztucznych.
Bezpieczeństwo stosowaniaRozwiń
TYTANPOL® RS jest pigmentem bezpiecznym w transporcie, stosowaniu i utylizacji. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki.
Pigment może być stosowany w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
 
Gatunek ten posiada znak NSF® (Certyfikat Nr 14) jako pigment zatwierdzony do rur z tworzyw sztucznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z wodą pitną.
 
Pakowanie i transportRozwiń
TYTANPOL® RS jest pakowany:
  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 500 kg lub 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • w autocysterny,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe, papierowe rozpuszczalne.
 
TYTANPOL® RS należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Dopuszcza się transport luzem środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów pylistych po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki transportu zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania.
 
Pigment TYTANPOL® RS nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.
 
PrzechowywanieRozwiń
Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). 
Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet. 
 
Dopuszcza się przechowywanie pigmentu luzem po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki przechowywania zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania. 
 
Elastyczne kontenery (tzw.big-bagi), 1000 kg przechowuję się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania. Dopuszcza się przechowywanie ofoliowanych dwóch warstw elastycznych kontenerów 500 kg ułożonych na palecie w regałach wysokiego składowania.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Adam Tymejczyk
Informacja techniczna
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Informacja handlowa
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Informacja handlowa
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Informacja handlowa
Formularz kontaktowy
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka