Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pozostałe Woski syntetyczne półtwarde i miękkie
Woski syntetyczne półtwarde i miękkie

Nazwa handlowa: Woski półtwarde (PP-0, PP-20, PP-35) i miękkie (PP-70)
Nazwa zwyczajowa: Woski parafinowe

Klasyfikacja:
symbol CN: 3404 90 80; symbol SWW: 1337-21(woski półtwarde) i 1337-25 (woski miękkie); nr CAS : 64743-00-6; nr EC: 265-205-1
PKWiU: 20.41.42.0

Grupa Azoty JRCh

Wosk PP-0 jest mieszaniną parafiny i polietylenu. Woski PP-20, PP-35 i PP-70 są mieszaninami wysokocząsteczkowych węglowodorów parafinowych i ich pochodnych: alkoholi, ketonów, kwasów, eterów i estrów – niekiedy również związków nienasyconych – oraz polietylenu.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Woski półtwarde stosuje się głównie do wyrobu farb artystycznych, past obuwniczych i podłogowych oraz świec, a wosk miękki głównie do różnego rodzaju apretur w przemyśle włókienniczym oraz do wyrobu emulsji i past antykorozyjnych.

Pakowanie i transportRozwiń

Woski półtwarde i miękkie są pakowane po 25 kg do worków polietylenowych umieszczonych w workach papierowych. Woski nie zaliczają się do materiałów niebezpiecznych wg RID/ADR.

Woski można przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.

MagazynowanieRozwiń
Woski należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w temp. od 0 do 300C, chronić przed wilgocią, gromadzić z dala od źródeł ciepła.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Ewa Łasocha
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka