Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Skroplony dwutlenek węgla - ONECON
Skroplony dwutlenek węgla - ONECON

Dwutlenek węgla jest uzyskiwany w procesach sprężania, oczyszczania i skraplania gazowego dwutlenku węgla, który jest produktem ubocznym ze spalania metanu. Jest to bezbarwna, niepalna ciecz.

Grupa Azoty Puławy

Najwyższa jakość gwarantowana

Najwyższa jakość produktu oraz niezawodny serwis logistyczny realizowany z wykorzystaniem dedykowanych autocystern plasują nas w ścisłej czołówce dostawców dwutlenku węgla (CO2).

Puławski dwutlenek węgla jest stosowany w branży spożywczej, wdrożony system FSSC zapewnia najwyższe jakościowe standardy produkcji i załadunku produktu dla tego wymagającego sektora.

Jak przewozić?Rozwiń

Skroplony schłodzony dwutlenek węgla pakowany jest do:

  • autocystern,
  • cystern kolejowych.


Skroplonym dwutlenkiem węgla napełniane są:

  • butle stalowe o różnych pojemnościach (od 2 kg-30 kg),
  • inne zbiorniki dopuszczone przez upoważnione organy dozoru technicznego.


Skroplony schłodzony dwutlenek węgla jest materiałem niebezpiecznym zgodnie z RID/ADR sklasyfikowanym pod pozycją UN 2187.

Dwutlenek węgla skroplony także jest materiałem niebezpiecznym zgodnie z RID/ADR sklasyfikowanym pod pozycją UN 1013.

Transport odbywa się na zasadach określonych w RID/ADR.

Przy transporcie dwutlenku węgla w sztukach przesyłki w ilości do 1000 kg masy netto na jednostkę transportową (w pojeździe samochodowym łącznie z przyczepą) można skorzystać z przepisu 1.1.3.6 RID/ADR mówiącym o częściowym zwolnieniu z wymagań RID/ADR, lecz nie jest to obowiązkowe.

Jak przechowywać?Rozwiń

Skroplony dwutlenek węgla należy przechowywać w izolowanych zbiornikach ciśnieniowych.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka