Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy dwuskładnikowe

Holist® agro K (Mg) 55 (+5)

K (Mg) 55 (+5)

Grupa Azoty Fosfory

Holist agro K (Mg) 55 (+5) jest nawozem o wysokiej koncentracji potasu, polecanym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod wszystkie gatunki roślin uprawnych, tj. rzepak ozimy, zboża ozime i jare, kukurydzę, buraki cukrowe, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze, z wyjątkiem roślin szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1 (C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: K (Mg) 55 (+5) / 45,7 (+3)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,85-1,05 kg/dm3

Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 55% (45,7% K)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 5% (3% Mg) 

Składniki produktu:
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 – Tlenek magnezu (CAS 1309-48-4)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Holist agro K (Mg) 55 (+5) to nawóz do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą) i pogłównego pod wszystkie rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru.

 Orientacyjne dawki nawozu Holist agro K (Mg) 55 (+5) w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w potas)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

160-240

240-300

Zboża jare

160-240

240-300

Rzepak ozimy

310-360

360-400

Kukurydza

330-400

400-460

Burak cukrowy*

500-580

580-670

Rośliny pastewne

300-360

360-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

270-360

360-460

* bez obornika

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). Na glebach średnich i ciężkich zaleca się jesienny wysiew. Na glebach lekkich oraz w uprawach jarych 50-75% planowanej dawki nawozu zastosować jesienią. Nie zaleca się rezygnacji z nawożenia jesiennego. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i jesienią.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Holist agro K (Mg) 55 (+5) jest oferowany w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Holist agro K (Mg) 55 (+5) należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń
  • Nawóz stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia.
  • Przy pracach manualnych z nawozem używać rękawic ochronnych, maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych.
  • W razie przypadkowego spożycia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka