Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia RedNOx®

Rozwiązania na miarę czasów

RedNOx® to kompleksowa oferta trzech reduktantów – specjalnych roztworów na bazie mocznika i amoniaku, które umożliwiają skuteczne zastosowania technologii SCR/SNCR i redukcję tlenków azotu NOx.

PULNOx®

Nazwa handlowa: PULNOx®
Nazwa chemiczna: roztwór mocznika (35% - 45%)

Grupa Azoty Police
Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

Opis produktu:

PULNOx® to czysty technicznie, wodny roztwór mocznika o stężeniu 33%, 35%, 40% i 45%. Jest bezbarwną, przeźroczystą, nietoksyczną substancją bezpieczną dla środowiska. 

ZastosowanieRozwiń
PULNOx® znajduje zastosowanie w technologii oczyszczania spalin, polegającej na redukcji tlenków azotu NOx do nietoksycznego azotu i pary wodnej, gdzie pełni rolę środka redukującego. Na szeroką skalę wykorzystywany jest w dużych jednostkach energetycznych, które w procesach spalania paliw kopalnych generują szereg szkodliwych substancji, w tym NOx.
 
PULNOx® umożliwia spełnienie norm unijnych w zakresie limitów emisji przemysłowych np.: u producentów energii, ciepła, w zakresie redukcji tlenków azotu (NOx), siarki, pyłów.
Pakowanie i transportRozwiń
PULNOx® jest pakowany w:
  • cysterny samochodowe,
  • pojemniki typu IBC o pojemności 1000 l.
 
PULNOx® należy transportować, pakować i przechowywać w pojemnikach lub zbiornikach wykonanych ze stali wysokostopowych austenitycznych Cr-NI, stali Cr-Ni-Mo oraz z odpowiednich tworzyw sztucznych, wolnych od domieszek. Przed załadunkiem zbiorniki i pojemniki powinny zostać wypłukane wodą zdemineralizowaną, chyba, że są one przeznaczone tylko do produktu jednego rodzaju i nie miały kontaktu z innymi substancjami mogącymi być źródłem zanieczyszczeń. Zaleca się, aby transport produktu odbywał się w izolowanych zbiornikach lub pojemnikach z odpowiedniego materiału. PULNOx® jest substancją bezpieczną i nie podlega przepisom RID i ADR.
Warunki magazynowaniaRozwiń
Dla uniknięcia krystalizacji lub hydrolizy PULNOx® zaleca się składowanie w normalnych warunkach (optymalna temperatura do 25°C). PULNOx® można przechowywać w zbiornikach bezciśnieniowych i dowolnej pojemności. Zbiorniki i pojemniki z PULNOx® powinny być szczelnie zamknięte i zabezpieczone przed rozlaniem. Należy chronić go przed silnym nasłonecznieniem oraz przechowywać w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka