Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
STPP Trójpolifosforan sodowy E451(i)
STPP Trójpolifosforan sodowy E451(i)

Grupa Azoty Chorzów

Tripolifosforan pentasodowy (STPP) stanowi dodatek do żywności E451(i), który może być wykorzystany jako emulgator, stabilizator, substancja buforująca, regulator kwasowości, przeciwutleniacz, oraz środek wiążący wodę podczas procesów przetwórczych.

Właściwości Rozwiń

Jakość produktu spełnia wymagania Rozporządzenia UE 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności.

Produkcja dodatku do żywności objęta jest Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w ramach, którego stosuje się zasady HACCP oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Produkt może ulec zbryleniu.

Postać

Higroskopijny gruboziarnisty proszek

Barwa

Biała

Rozpuszczalność

Dobrze rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w etanolu

pH (1% roztwór)

9,1 – 10,1

Zawartość substancji

Zawiera nie mniej niż 85% substancji

Zawartość P2O5 w przeliczeniu na suchą masę

Zawiera 56-58%

Strata przy suszeniu

2,8 – 4,2 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,1%

Wyższe polifosforany

Nie więcej niż 1 %

Fluorki

Nie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na fluor

Arsen (jako As)

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm (jako Cd)

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów (jako Pb)

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć (jako Hg)

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Zawartość tlenku etylenu (tlenek etylenu + 2-chloroetanol)

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Trifosforan pentasodowy E451(i) to dodatek do żywności, stosowany w środkach spożywczych na zasadach określonych w Rozporządzeniu WE 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności.

STPP może być stosowany jako stabilizator umożliwiając utrzymanie odpowiednich właściwości fizyczno-chemicznych środków spożywczych w tym struktury, koloru, smaku i zapachu. Wykazuje działanie wiążące wodę umożliwiając zwiększenie wydajności produktów, a także pomagają utrzymać dobrą kondycję i jędrną strukturę mrożonych artykułów spożywczych.

Wykorzystywany jest również jako konserwant, w celu przedłużenia terminów przydatności do spożycia poprzez ograniczanie rozwoju niektórych drobnoustrojów.

Stanowi przeciwutleniacz, przedłuża okres przydatności do spożycia środka spożywczego poprzez ochronę przed zepsuciem spowodowanym procesami utleniania tłuszczów i barwników.

STPP pełni funkcję emulgatora umożliwiając utworzenie i utrzymanie jednorodnej mieszaniny niemieszających się faz w środkach spożywczych.

Trifosforan pentasodowy (STPP) E451(i) znajduje zastosowanie przy produkcji wielu różnych środków spożywczych, w tym między innymi:

  • Dodatek do mięs oraz wyrobów mięsnych zarówno poddawanych i niepoddawanych obróbce termicznej
  • Przy produkcji produktów mlecznych (mleko oraz śmietany sterylizowane i UHT, mleka zagęszczone, mleka w proszku, sery niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, masło), oraz przy produkcji analogów mleczarskich
  • Dodatek do mrożonych ryb, mięczaków i skorupiaków oraz do przetworów i past z ryb i skorupiaków
  • Przy produkcji produktów zbożowych, mąk, makaronów, ciast, pieczywa, przetworzonych produktów z ziemniaków
  • Przy produkcji wyrobów cukierniczych (pieczywo cukiernicze, polewy, nadzienia, dekoracje), deserów, lodów, przetworów owocowych, gum do żucia
  • Dodatek do zup i bulionów, sosów, soli i substytutów soli, suplementów diety
  • Przy produkcji napojów słodzonych i aromatyzowanych, cydru, wina lub napojów spirytusowych
  • Może byś stosowany jako dodatek do dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Produkt pakowany jest do wielowarstwowych worków papierowych zawierających 25 kg substancji.

Przechowywać w chłodnych, suchych i pozbawionych zapachów pomieszczeniach, w wydzielonym magazynie dla produktów spożywczych.Chronić przed działaniem wilgoci. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na paletach zabezpieczonych folią.

Okres ważności wynosi 2 lata przy zachowaniu właściwych warunków składowania.

Środki ostrożnościRozwiń

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.

Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka