Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Saletrzak 27 Standard Plus

Nazwa handlowa: Saletrzak 27 Standard Plus
Numer PKWiU:20. 15. 35. 0
Numer CN: 31 02 40

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Nawóz granulowany o zabarwieniu ceglasto pomarańczowym. Granule o wymiarach 0,6 ÷ 4 mm stanowią nie mniej niż 94% masy. Zawiera 27% azotu całkowitego (w tym 13,5% w formie saletrzanej i 13,5% w formie amonowej), 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na CaO, 4% magnezu całkowitego w przeliczeniu na MgO oraz dodatkowo max 0,3 ÷ 0,5% żelaza w postaci siarczanu żelaza.

Nowy nawóz w stosunku do obecnie produkowanego Saletrzaku 27 standard posiada większą wytrzymałość granul i zwiększoną odporność na wysokie temperatury otoczenia. Ograniczone zostało jego zbrylanie w czasie przechowywania. Dodatek żelaza – ważnego mikroelementu - jest dodatkowym plusem oferowanego nawozu.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Saletrzak 27 standard plus jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, najlepiej gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrzak 27 standard plus można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche. 

Korzyści zastosowania Rozwiń

 Saletrzak 27 standard plus zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, gdy rośliny są płytko ukorzenione, bardzo dobrze reagują na dodatek wapnia i magnezu. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej, w równych ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno-glebowych Saletrzak 27 standard plus jest uniwersalnym nawozem azotowym. 

Rola żelazaRozwiń

Żelazo jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Jego zawartość w roślinach ulega zmianie w okresie wegetacji. Najważniejsza rola fi zjologiczna tego pierwiastka wiąże się z udziałem w procesie transformacji energii potrzebnej do fotosyntezy i innych procesów biochemicznych.

Rola fizjologiczna żelaza:

  • białkowe związki żelaza zawarte w chloroplastach uczestniczą w przemianie energii świetlnej w chemiczną,
  • stymuluje powstawanie chlorofilu,
  • uczestniczy w redukcji azotanów, siarczanów i wiązaniu wolnego azotu,
  • bierze udział w metabolizmie kwasów nukleinowych,
  • reguluje procesy oksydo-redukcyjne
  • uczestniczy w procesie oddychania.


Większość roślin uprawnych jest wrażliwa na niedobór żelaza, które objawiają się przy rzeczywistym braku form dostępnych żelaza, jak i w warunkach ograniczonej dostępności (gleby alkaliczne, zasolone, lekkie, w wyniku antagonistycznego działania fosforu i siarki). Żelazo jest ważnym komponentem chlorofi lu, białek i jest pobierane przez rośliny z rodzaju traw w największych ilościach spośród wszystkich mikroelementów.

Objawy niedoboru żelaza ujawniają się na młodych liściach (chloroza międzyżyłkowa). Żelazo jest niezbędne dla organizmu jako składnik krwiotwórczy oraz do transportu i magazynowania tlenu. Żelazo w organizmach kręgowców gromadzi się w wątrobie i śledzionie, a także w hemoglobinie i mioglobinie. Wchodzi w skład enzymów i połączeń melaloproteinowych. Niedobór żelaza powoduje niedokrwistość (anemię) i uszkodzenie błon śluzowych, a w efekcie wycieńczenie organizmu, prowadzące do silnego uszkodzenia a nawet śmierci. Głównym źródłem żelaza dla zwierząt i ludzi jest pożywienie.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Kamil Michoń
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka