Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pigmenty Tytanpol® R-211
Tytanpol® R-211

PKWiU: 20.12.24.0
CN: 3206

Klasyfikacja pigmentu
R-2 (PN-EN ISO 591-1:2002)
III, VI (ASTM D476-00)

Grupa Azoty Police

Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu i krzemu (w ilości odpowiednio 4,0% jako Al2Ooraz 2% jako SiO2) oraz modyfikowany związkami organicznymi o charakterze hydrofilowym. TYTANPOL® R-211 posiada bardzo dobre właściwości optyczne (wysoka zdolność rozjaśniania i siła krycia), jest łatwo dyspergowalny i wysokoodporny na warunki atmosferyczne. Dzięki wykorzystaniu tzw. efektu „suchego krycia” bardzo efektywny w farbach o wysokim stężeniu objętościowym pigmentu.

WIĘCEJ INFORMACJI O BIELI TYTANOWEJ TYTANPOL® W SERWISIE www.tytanpol.com

ZastosowanieRozwiń
TYTANPOL® R-211 jest pigmentem polecanym do zastosowań półmatowych i matowych, gdzie wymagana jest odporność na warunki atmosferyczne, zachowanie barwy i wysoka odporność na kredowanie.
Szczególnie zalecany jest do farb wewnętrznego i zewnętrznego przeznaczenia, wodnych i rozpuszczalnikowych (przemysłowych, budowlanych, dekoracyjnych), emalii schnących na powietrzu, farb o wysokim SOP, farb do kontenerów, farb krzemianowych i silikonowych, matowych farb fleksograficznych oraz farb tekstylnych.
Z powodzeniem stosowany jest również do pigmentowania matowych farb drukarskich, polichlorku winylu, tynków, produktów cementowych, mas uszczelniających, klejów, tapet oraz powłok i pulpy papierowej.
Bezpieczeństwo stosowaniaRozwiń
TYTANPOL® R-211 jest pigmentem bezpiecznym w transporcie, stosowaniu i utylizacji. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki.
Pigment może być stosowany w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
 
Pakowanie i transportRozwiń
TYTANPOL® R-211 jest pakowany:
  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 500 kg lub 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • w autocysterny,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe, papierowe rozpuszczalne.
 
TYTANPOL® R-211 należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Dopuszcza się transport luzem środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów pylistych po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki transportu zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania.
 
Pigment TYTANPOL® R-211 nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.
 
PrzechowywanieRozwiń
Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). 
Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet. 
 
Dopuszcza się przechowywanie pigmentu luzem po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki przechowywania zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania. 
 
Elastyczne kontenery (tzw.big-bagi), 1000 kg przechowuję się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania. Dopuszcza się przechowywanie ofoliowanych dwóch warstw elastycznych kontenerów 500 kg ułożonych na palecie w regałach wysokiego składowania.
 
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Adam Tymejczyk
Informacja techniczna
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Informacja handlowa
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Informacja handlowa
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Informacja handlowa
Formularz kontaktowy
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka