Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pigmenty Tytanpol® R-211
Tytanpol® R-211

PKWiU: 20.12.24.0
CN: 3206

Klasyfikacja pigmentu
R-2 (PN-EN ISO 591-1:2002)
III, VI (ASTM D476-00)

Grupa Azoty Police

Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu i krzemu (w ilości odpowiednio 4,0% jako Al2Ooraz 2% jako SiO2) oraz modyfikowany związkami organicznymi o charakterze hydrofilowym. TYTANPOL® R-211 posiada bardzo dobre właściwości optyczne (wysoka zdolność rozjaśniania i siła krycia), jest łatwo dyspergowalny i wysokoodporny na warunki atmosferyczne. Dzięki wykorzystaniu tzw. efektu „suchego krycia” bardzo efektywny w farbach o wysokim stężeniu objętościowym pigmentu.

WIĘCEJ INFORMACJI O BIELI TYTANOWEJ TYTANPOL® W SERWISIE www.tytanpol.com

ZastosowanieRozwiń
TYTANPOL® R-211 jest pigmentem polecanym do zastosowań półmatowych i matowych, gdzie wymagana jest odporność na warunki atmosferyczne, zachowanie barwy i wysoka odporność na kredowanie.
Szczególnie zalecany jest do farb wewnętrznego i zewnętrznego przeznaczenia, wodnych i rozpuszczalnikowych (przemysłowych, budowlanych, dekoracyjnych), emalii schnących na powietrzu, farb o wysokim SOP, farb do kontenerów, farb krzemianowych i silikonowych, matowych farb fleksograficznych oraz farb tekstylnych.
Z powodzeniem stosowany jest również do pigmentowania matowych farb drukarskich, polichlorku winylu, tynków, produktów cementowych, mas uszczelniających, klejów, tapet oraz powłok i pulpy papierowej.
Bezpieczeństwo stosowaniaRozwiń
TYTANPOL® R-211 jest pigmentem bezpiecznym w transporcie, stosowaniu i utylizacji. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki.
Pigment może być stosowany w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
 
Pakowanie i transportRozwiń
TYTANPOL® R-211 jest pakowany:
  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 500 kg lub 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • w autocysterny,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe, papierowe rozpuszczalne.
 
TYTANPOL® R-211 należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Dopuszcza się transport luzem środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów pylistych po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki transportu zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania.
 
Pigment TYTANPOL® R-211 nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.
 
PrzechowywanieRozwiń
Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). 
Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet. 
 
Dopuszcza się przechowywanie pigmentu luzem po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki przechowywania zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania. 
 
Elastyczne kontenery (tzw.big-bagi), 1000 kg przechowuję się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania. Dopuszcza się przechowywanie ofoliowanych dwóch warstw elastycznych kontenerów 500 kg ułożonych na palecie w regałach wysokiego składowania.
 
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Adam Tymejczyk
Informacja techniczna
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Informacja handlowa
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Informacja handlowa
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka