Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

AZOPLON KalNUTRI

NPK (Mg, S) 8,5-10,5-36 (+2,5 +6,2) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Chorzów

AZOPLON KalNUTRI to wieloskładnikowy nawóz o zwiększonej zawartości potasu z mikroskładnikami pokarmowymi, który przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego i sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji dla większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na potas, głównie w fazach intensywnego wzrostu, kwitnienia i kształtowania plonu.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Mg, S) 8,5-10,5-36 (+2,5 +6,2) / 8,5-4,6-29,9 (+1,5 +2,5) z mikroskładnikami

Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -

Azot N całkowity: 8,5%
Azot N azotanowy: 8,5%
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 10,5% (4,6% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 36% (29,2% K)
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 2,5% (1,5% Mg)
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 6,2% (2,5%)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 0,02%
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie: 0,050%
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA: 0,050%
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie: 0,05%
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA: 0,05%
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie: 0,01%
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA: 0,01%
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie: 0,001%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie: 0,030%
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA: 0,030%
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.

Składanki produktu:

CMC 1- Azotan potasu (CAS 7757-79-1)
CMC 1- Fosforan monopotasowy (CAS 7778-77-0)
CMC 1- Siarczan magnezu siedmiowodny (CAS 10034-99-8)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

AZOPLON KalNUTRI to nawóz do dokarmiania dolistnego i sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji.

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka (kg/ha)

Zalecana liczba zbiegów

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Pszenica ozima

Faza 3-6 liści (jesień)

2-4

1

200-300

Krzewienie

2-4

1

200-300

Początek kłoszenia

2-4

1

200-300

Pszenica jara

Faza 3. liścia

2-4

1

200-300

Początek kłoszenia

2-4

1

200-300

Jęczmień ozimy

Faza 3. liścia (jesień)

2-4

1

200-300

Faza liścia flagowego

2-4

1

200-300

Koniec fazy kwitnienia

2-4

1

200-300

Jęczmień jary

Faza liścia flagowego

2-4

1

200-300

Koniec fazy kwitnienia

2-4

1

200-300

Żyto ozime

Faza 3. liścia (jesień)

2-4

1

200-300

Faza liścia flagowego

2-4

1

200-300

Koniec fazy kwitnienia

2-4

1

200-300

Żyto jare

Faza liścia flagowego

2-4

1

200-300

Koniec fazy kwitnienia

2-4

1

200-300

Owies

Faza 3. liścia

2-4

1

200-300

Faza liścia flagowego

2-4

1

200-300

Rzepak ozimy

Faza 4-8 liści (jesień)

2-4

1

200-300

Pąkowanie

2-4

1

200-300

Początek rozwoju łuszczyn

2-4

1

200-300

Rzepak jary

Pąkowanie

2-4

1

200-300

Początek rozwoju łuszczyn

2-4

1

200-300

Kukurydza

Wydłużanie pędu

2-4

1

200-300

Widoczny wierzchołek wiechy

2-4

1

200-300

Słonecznik

Początek wzrostu pędu

2-4

1

200-300

Początek rozwoju paków

2-4

1

200-300

Ziemniak

Bulwy osiągają 20-30% masy

2-4

1

200-300

Bulwy osiągają 40% masy

2-4

1

200-300

Bulwy osiągają 50-60% masy

2-4

1

200-300

Bulwy osiągają 70% masy

2-4

1

200-300

Bulwy osiągają 80-90% masy

2-4

1

200-300

Soja

Widoczne pierwsze płatki

2-4

1

200-300

Rozwój strąków i nasion

2-4

1

200-300

Len

Wzrost pędu głównego

2-4

1

200-300

Widoczne pierwsze pąki kwiatowe

2-4

1

200-300

Jabłoń

Dorastanie owoców

3

2 razy w odstępach tygodniowych

500-800

Grusza

Dorastanie owoców

3

1

500-800

Dojrzewanie owoców

3

1

500-800

Wiśnia, Śliwa Czereśnia

Wzrost owoców

3

1

500-800

Dojrzewanie owoców

3

1

500-800

Malina letnia Malina jesienna Jerzyna

Wzrost owoców

3

1

300-500

Dojrzewanie owoców

3

1

300-500

Porzeczka

Wzrost owoców

3

1

300-500

Po zbiorze owoców

3

1

300-500

Borówka wysoka

Wzrost owoców

3

1

300-500

Dojrzewanie owoców

3

1

300-500

Truskawka

Od zawiązywania owoców do dojrzewania

3

1

300-500

Pomidor

Wzrost i dojrzewanie owoców

3

2

300-500

Ogórek

W okresie wzrostu owoców

3

3 razy w odstępach 2 tygodniowych

300-500

Cebula

Początek grubienia cebul

3

2 razy w odstępach 2 tygodniowych

300-500

Seler

Korzeń osiąga 20% średnicy

3

3 razy w odstępach 2 tygodniowych

300-500

Papryka

Początek rozwoju owoców

3

1

300-500

Pietruszka

Marchew

Faza 10 liści

3

2 razy w odstępach 2 tygodniowych

300-500

Kapusta głowiasta

Główka 20-30% wielkości

3

3 razy w odstępach tygodniowych

300-500

Kalafior

Brokuł

Wzrost róż

3

2 razy w odstępach 2 tygodniowych

300-500

Dynia

Rozwój owoców

3

1

300-500

Burak ćwikłowy

Początek grubienia korzenia spichrzowego

3

1

300-500

Kalarepa Rzodkiewka

Tworzenie się zgrubienia

3

1

300-500

Groch

10% strąków osiąga typową długość

3

1

300-500

30% strąków osiąga typową długość

3

1

300-500

Fasola

Rozwój pędów bocznych

10% strąków osiąga typową długość

3

1

300-500

Rozsada warzyw

Faza 3. liścia

2 -3

1

1000

Szkółki roślin sadowniczych

Okres letnio-jesienny

2 -3

2-4 razy co 7-14 dni

1000

Przygotowanie do zimy

2 -3

1-2 razy co 7-14 dni

1000

Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych

-

2 -3

1-3 razy co 7-14 dni

1000

Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich

Okres letnio-jesienny

2 -3

2-4 razy co 7-14 dni

1000

Przygotowanie do zimy

2 -3

1-2 razy co 7-14 dni

1000

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Fertygacja

Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej, częstotliwości aplikacji oraz technologii uprawy. Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,02-0,1% (0,2 do 1 kg nawozu na 1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Należy uwzględnić zawartości składników w innych nawozach stosowanych do przygotowania pożywki.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

AZOPLON KalNUTRI jest oferowany w kartonikach białych powlekanych 4 kg oraz w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg.

AZOPLON KalNUTRI należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie kartoników 4 kg:

Przechowywanie worków 25 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

Zawiera: siarczan (VI) potasu
UWAGA
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 +P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka