Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Katalizatory

Katalizatory Efektem wieloletniego doświadczenia i badań laboratoryjnych Grupy Azoty jest oferta w zakresie katalizatorów stosowanych w procesie produkcji amoniaku, wodoru i gazu syntezowego. 

Grupa Azoty S.A. oferuje:

Grupa Azoty S.A. swoim klientom gwarantuje bezpłatny serwis techniczny obejmujący profesjonalny nadzór nad wyładunkiem / załadunkiem katalizatorów, procesem redukcji katalizatorów i uruchomienie instalacji produkcyjnej. Zapewniają także pomoc techniczną w zakresie prognozowania pracy katalizatora przed jego dostarczeniem, optymalizacji pracy katalizatora, oceny pracy katalizatora w całym okresie eksploatacji oraz pomocy przy usuwaniu skutków zaburzeń w pracy katalizatora.  

Katalizator miedziowy

Nazwa handlowa: Katalizator miedziowy TMC-3/1, TMC-3/1-K, TMC-3/1-Cs
Nazwa chemiczna: Katalizator miedziowy
Klasyfikacja PKWiU: 20.59.56.0

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Katalizatory TMC-3/1 są katalizatorami typu współstrącanego. Dostarczane są w postaci tlenkowej CuO, ZnO, Al2O3. Składnikiem aktywnym jest miedź metaliczna. Obecność związków cezu gwarantuje wysoką selektywność katalizatora, natomiast dodatek związków potasu zwiększa odporność złoża katalitycznego na trucizny. Aktywną formę katalizatora uzyskuje się w procesie redukcji przeprowadzanej w reaktorze.
Główne cechy katalizatora
miedziowego TMC-3/1 to:

 • wysoka i stabilna aktywność,
 • selektywność,
 • duża wytrzymałość mechaniczna,
 • niskie opory przepływu,
 • długi okres eksploatacji.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Niskotemperaturowa konwersja tlenku węgla z parą wodną w procesach otrzymywania wodoru, gazu syntezowego i amoniaku.

Pakowanie i transportRozwiń
Katalizator miedziowy pakowany jest do worków polietylenowych umieszczonych w metalowych bębnach o pojemności 210 litrów. Bębny są szczelnie zamknięte, co chroni przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania pod warunkiem, że zabezpieczy ono produkt nie gorzej niż ww.
 
Warunki transportu powinny wykluczać uszkodzenie mechaniczne bębnów, zawilgocenie i zanieczyszczenie katalizatora.
Katalizator miedziowy jest materiałem niebezpiecznym według przepisów RID, ADR, IMDG i ICAO/IATA
 • klasa 9,
 • grupa pakowania III,
 • numer UN 3077.
MagazynowanieRozwiń

Katalizator miedziowy należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach zabezpieczających przed wilgocią i zanieczyszczeniami w temperaturze otoczenia. Beczki składować w maksymalnie dwóch warstwach.

Serwis i pomoc technicznaRozwiń
Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty S.A. w ramach sprzedaży katalizatorów gwarantuje bezpłatny serwis i pomoc techniczną.  
 
W ramach serwisu technicznego specjaliści Grupy Azoty S.A. nadzorują:
 • załadunek katalizatorów,
 • wyładunek katalizatorów,
 • redukcje katalizatorów,
 • uruchamianie instalacji produkcyjnej.
Bezpłatny serwis obejmuje 7 dni.
 
W ramach pomocy technicznej Grupa Azoty S.A. oferuje:
 • prognozę pracy katalizatora przed jego dostarczeniem,
 • zalecenia dotyczące optymalizacji pracy katalizatora,
 • regularne wykonywanie oceny pracy katalizatora w całym okresie eksploatacji,
 • pomoc przy usuwaniu skutków zaburzeń w pracy katalizatora.
 
Odbiór zużytych katalizatorów i pomoc w wymianie katalizatorów
Na życzenie, we współpracy ze sprawdzonymi partnerami, specjaliści z Grupy Azoty S.A. pomogą w organizacji:
 • wymiany złoża katalitycznego wraz z czyszczeniem reaktora,
 • odbioru zużytych katalizatorów i ich recyklingu.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wytwórnia Katalizatorów
Informacja techniczna
Wytwórnia Katalizatorów
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka