Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Wodór sprężony

Nazwa handlowa: Wodór sprężony
Nazwa chemiczna: Wodór
Numer PKWiU: 20.11.11.0
Numer CN: 2804 10 00

Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

Bezbarwny i bezwonny gaz.

Rozwiń
SpecyfikacjaRozwiń

Wodór >99.9 [%]
Azor i Argon <0.1 [%]
CO i CO2 <4 [ppm]
Metan <1 [ppm]
Tlen <1 [ppm]
Wilgotność <3 [ppm]

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Wodór jest stosowany do syntezy podstawowych produktów przemysłu chemicznego takich jak: chlorowodór, metanol, benzyna syntetyczna, amoniak oraz do syntez organicznych reakcjach uwodornienia. Stosuje się go również w spawalnictwie, hutnictwie szkła i metalurgii.

Pakowanie i transportRozwiń

 

 • Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej,
 • system zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie butli rozproszonymi strumieniami wody,
 • instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche.

 

Warunki magazynowaniaRozwiń

 

 • magazynowanie dopuszczalne jest jedynie w magazynach przeznaczonych do przechowywania gazów skrajnie łatwopalnych,
 • przechowywać w pojemnikach ciśnieniowych (butlach) spełniających wymogi Dozoru Technicznego, w pozycji pionowej; butle muszą być zabezpieczone przed przewróceniem,
 • przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu,
 • nie dopuszczać do przekroczenia w miejscu przechowywania temperatury 50°C,
 • przechowywać z dala od gazów utleniających i innych substancji utleniających,
 • przechowywać pojemniki / butle szczelnie zamknięte,
 • przechowywane pojemniki powinny być systematycznie sprawdzane pod względem stanu ogólnego i szczelności,
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością. WODÓR W CZASIE ROZPRĘŻANIA SILNIE SIĘ OGRZEWA, CO MOŻE PROWADZIĆ DO SAMOZAPŁONU,
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • pojemników nie przechowywać w warunkach sprzyjających korozji,
 • w pomieszczeniu powinien się znajdować podręczny sprzęt gaśniczy,
 • w obszarach magazynowania umieścić znaki zakazu „Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia"

 

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Formularz kontaktowy
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka