Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Tworzywa sztuczne Tarnamid® A (PA66)
Tarnamid® A (PA66)

Nazwa handlowa: Tarnamid® A – odmiany modyfikowane
Nazwa chemiczna: poliamid 66 (PA66)
Numer PKWiU – 20.16.54.
Numer PKWiU – 2 24.16.54-50.1(do celów podatkowych)

Grupa Azoty Compounding

Tarnamid® A jest nazwą handlową wysokiej jakości poliamidu 6.6 (PA6.6). tworzywa modyfikowanego w formie granulatu przeznaczonego do wytwarzania wyrobów metodą wtryskiwania.

Tarnamid® A posiada wysoką odporność cieplną oraz podwyższoną wytrzymałość mechaniczną a dzięki dodatkowym modyfikacjom takim jak wzmocnienie włóknem szklanym, napełnienie minerałami, uniepalnienie itp., poprawiamy jego walory użytkowe. Polimer ten stosowany jest zwłaszcze w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym i do wytwarzania części maszyn.

Główne cechy Tarnamidu® A to:Rozwiń
 • wysoka odporność cieplna, 
 • wytrzymałość mechaniczna i sztywność, 
 • doskonałe właściwości przetwórcze.
 
Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

 

 • odmiany wzmocnione włóknem szklanym  – przeznaczone do wytwarzania wyrobów o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i sztywności, zwłaszcza w motoryzacji, elektrotechnice, do wytwarzania części maszyn,
 • odmiany wypełnione napełniaczami mineralnymi – przeznaczone do wytwarzania wyrobów o zwiększonej sztywności i stabilności wymiarowej,
 • odmiany uniepalnione bezhalogenowe – przeznaczone do wytwarzania wyrobów w elektrotechnice i elektronice o obniżonej podatności na zapalenie; podczas palenia nie wydzielają toksycznych gazów i nie wykazują podatności do dymienia,
 • odmiany niewzmocnione – przeznaczone do zastosowania w motoryzacji, elektrotechnice, do wytwarzania części maszyn, w przemyśle meblarskim oraz do produkcji folii; są oferowane w kolorze naturalnym oraz w uzgodnionych kolorach,
 • odmiany udaroodporne – przeznaczone do zastosowania w motoryzacji, do wytwarzania części maszyn, w przemyśle meblarskim; cechują się zwiększoną odpornością na uderzenia, również w stanie suchym,
 • odmiany ślizgowe – przeznaczone do zastosowań w węzłach tarcia; cechują się niskim współczynnikiem tarcia i zwiększoną odpornością na zużycie.

 

Pakowanie i transportRozwiń
Tarnamid® A jest pakowany do:
 • worków zgrzewanych ALU/PE o masie netto 25 kg, formowane na palecie w jednostki ładunkowe o masie 1000 kg,
 • oktabin o masie netto 1000 kg,
 • innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą.
Jednostki ładunkowe na paletach są owinięte folią stretch.
 
Tarnamid® A należy przewozić krytymi środkami transportu. Warunki transportu powinny zapobiegać uszkodzeniu opakowań, zawilgoceniu i zanieczyszczeniu produktu. Nie dopuszcza się piętrzenia palet.
 
Tarnamid® A nie jest produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.
MagazynowanieRozwiń
Tarnamid®A należy przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o temperaturze 10-30°C, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzejnych.
Przed przetwórstwem, dla zapewnienia wyrównania temperatury materiału z temperaturą otoczenia i uniknięcia kondensacji pary wodnej, opakowanie z granulatem powinno zostać odpowiednio wcześniej (co najmniej 24 godziny) przetransportowane z zimnego pomieszczenia do miejsca użycia.
Serwis i doradztwoRozwiń
Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty S.A.w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo dla odbiorców tworzyw sztucznych.
 
Serwis obejmuje:
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie kaprolaktamu i tworzyw sztucznych, celem doskonalenia jakości procesów i wyrobów, przygotowania nowych rozwiązań jakościowych i technologicznych oraz aplikacyjnych, 
 • opracowywanie nowych odmian tworzyw sztucznych,
 • zarządzanie rozwojem produktu w zakresie jakościowym oraz kosztowym,
 • wytwarzanie pilotażowych ilości nowych i udoskonalonych wyrobów do testowania przez potencjalnych klientów,
 • doskonalenie jakości tworzyw sztucznych w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne oraz wskazówki i uwagi klientów,
 • wsparcie technologiczne klientów podczas nowych wdrożeń tworzyw sztucznych,
 • opracowywanie informacji technicznej o wyrobach i możliwościach ich zastosowania,
 • szkolenia, doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie certyfikacji,
 • prowadzenie prac wspólnie z klientem w zakresie nowych projektów,
 • pomoc technologiczną klientom w razie zgłoszenia problemów przetwórczych i aplikacyjnych z dostarczonym do klienta materiałem,
 • udział w wyjaśnianiu zasadności i przyczyn reklamacji oraz uwag klienta, zgodnie z postępowaniem uregulowanym procedurą jakości przyjętą w Grupie Azoty S.A. (PJ-806 „Reklamacje klientów”),
 • badania jakości tworzyw zgodnie z wymaganiami klientów,
 • badania dodatkowe wymagane przez klienta, a nieujęte w kwestionariuszach technicznych,
 • badania i certyfikację tworzyw w oparciu o wymagania klientów oraz odpowiednie przepisy i dyrektywy w jednostkach krajowych i zagranicznych,
 • deklaracje zgodności jakości tworzyw z określonymi przepisami, dyrektywami i wymaganiami: REACH, kontakt z żywnością i woda spożywcza, sprawdzanie obecności substancji zakazanych,
 • analizę nietypowych zapytań klientów,
 • analizę technicznych specyfikacji i norm jakościowych klientów.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Informacja techniczna
Grupa Azoty Compounding
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka