Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pozostałe Zwilżacz SBO
Zwilżacz SBO

Nazwa handlowa: Zwilżacz SBO
Nazwa chemiczna: sól sodowa sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu)

Klasyfikacja:
symbol CN: 3402 19 00; symbol SWW: 1285-311; nr CAS : 577-11-7; nr EC: 209-406-4
PKWiU: 20.41.20.0

Grupa Azoty JRCh

Zwilżacz SBO jest mieszaniną o zawartości minimum 60% soli sodowej sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu), do 25% wody i do 15% alkoholu 2-etyloheksylowego. Produkt jest efektywnym środkiem powierzchniowo czynnym o barwie od jasnożółtej do ciemnobrązowej, całkowicie rozpuszczalnym w wodzie na zimno i na gorąco. Nie jest substancją niebezpieczną.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń
Zwilżacz SBO znajduje różnorodne zastosowania:
  • w przemyśle nawozów fosforowych do chemicznej przeróbki fosforytów i apatytów,
  • w przemyśle górniczym jako zwilżacz pyłów węglowych,
  • w przemyśle motoryzacyjnym jako dodatek do płynów myjących i polerujących,
  • w przemyśle włókienniczym do apretur zwilżających w procesach uszlachetniania włókien syntetycznych 
  • i celulozowych (w procesach odklejania, farbowania, folowania, itp.),
  • w przemyśle poligraficznym,
  • przy produkcji farb emulsyjnych.
Pakowanie i transportRozwiń

Zwilżacz SBO jest pakowany i dostarczany w cysternach kolejowych lub autocysternach ze stali. Może być pakowany do paletopojemników polietylenowych odbiorcy lub beczek stalowych wyłożonych folią polietylenową. Dopuszcza się stosowanie innych opakowań zapewniających bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania oraz zapewniających stabilną jakość wyrobu.

Produkt można przewozić dowolnymi środkami transportu. Nie zalicza się do materiałów niebezpiecznych wg RID/ADR.

MagazynowanieRozwiń

Zwilżacz SBO powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Ewa Łasocha
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka