Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Tworzywa sztuczne Alphalon® (PA6)

Alphalon® jest nazwą handlową wysokiej jakości poliamidu 6 (PA6), dostępnego w szerokim zakresie lepkości względnej, w odmianach naturalnych i modyfikowanych.

Alphalon® jest stosowany m.in. do produkcji folii dla przemysłu opakowaniowego oraz monofilamentów, a także jako tworzywo konstrukcyjne dla przemysłu samochodowego, elektrotechnicznego oraz artykułów gospodarstwa domowego. Główne odmiany modyfikowane to: L – ze smarem, LN – ze smarem i nukleantem, T – termostabilizowane. Możliwe są również inne modyfikacje według wymagań klienta.

Alphalon® 27

Nazwa handlowa: Alphalon®27
Nazwa chemiczna: polikaprolaktam
Nazwa zwyczajowa: poliamid 6 (PA6)
Klasyfikacja: EKD – 24.16.Z
PKWiU – 20.16.54.0

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Grupa Azoty ATT Polymers

Alphalon® 27 jest to poliamid 6 o barwie naturalnej i  średniej lepkości, do wytwarzania włókien dywanowych.

WłaściwościRozwiń

 

Jednostka

Wartość

Metoda badania

Lepkość względna (RV)
 
2,7 ⊥ 0,03
ISO 307 - 1% w 96% H2SO4
Liczba lepkościowa
ml/g
150
ISO 307 - 0,5% w 96% H2SO4
Temperatura topnienia, DSC
°C
220
ISO 11357
Gęstość
g/cm3
1,13
ISO 1183
Kształt granulek
 
cylindryczny/sferyczny
 
Wielkość granulek
mm
2,5
 
Zawartość wody
% [m/m]
≤ 0,05
ISO 15512
Zawartość zw. ekstrahowalnych
% [m/m]
< 0,64
ISO 6427
Dopuszczenie do kontaktu z żywnościąRozwiń
Certyfikaty będą dostarczane na życzenie.
Forma dostawy i magazynowanieRozwiń

Alphalon® 27 może być dostarczony w workach 25kg, oktabinach, big bagach oraz luzem w
silosach samochodowych i kontenerach.

W czasie magazynowania dostarczany materiał musi być chroniony przed wilgocią.
Czas składowania nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy. Produkt w
opakowaniach powinien być przechowywane w suchych pomieszczeniach. Otwarte
opakowania, jeśli nie są całkowicie opróżnione, należy dokładnie szczelnie zamknąć.
Granulat luzem powinien być przechowywany w atmosferze azotu.

UwagiRozwiń

Powyższe informacje oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią żadnych wiążących gwarancji określonych cech lub przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Biorąc pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie i zastosowanie, użytkownicy w każdym przypadku powinni przeprowadzić własne badania w celu określenia przydatności produktu do ich szczególnych celów. Użytkownik naszego produktu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących praw własności intelektualnej, regulacji i przepisów prawnych.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
Informacja techniczna
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
Informacja handlowa
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Informacja techniczna
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Informacja techniczna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka