Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Amoniak bezwodny

Nazwa chemiczna: Amoniak
Numer PKWiUL: 20.15.10.0
Numer CN: 2814 10 00

Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

Amoniak bezwodny jest  przeźroczystą bezbarwną cieczą o charakterystycznym ostrym zapachu, gwałtownie wrzącą w warunkach normalnych.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Amoniak bezwodny stosowany jest w przemyśle chemicznym do produkcji nawozów oraz do zmydlania tłuszczów i olejów. Ponadto stosowany jest w chłodnictwie, hutnictwie, lecznictwie oraz do innych celów.

Pakowanie i transportRozwiń
Amoniak bezwodny ładuje się do: 
  • cystern kolejowych i autocystern.
 
Znakowanie i oznaczanie barwami butli  z amoniakiem zgodnie z  PN-EN 1089-3:1999 r.
Oznakowanie butli z amoniakiem:
a) wg Rozporządzenia M.Z. z dnia 02.09.2003 r.:
– nazwa, adres i numer telefonu producenta,
– nazwa wyrobu “Amoniak bezwodny”,
– znak ostrzegawczy i napis “Produkt toksyczny”,
– znak ostrzegawczy i napis “Produkt  niebezpieczny dla środowiska”, 
– zwrot: “R: 10-23-34-50” określający zagrożenia,
– zwrot  “S: 9-16-26-36/37/39-45-61” określający sposób postępowania z amoniakiem,
– napis “Oznakowanie WE”,
– napis ”Numer WE 231-635-3”,
b) wg przepisów RID/ADR: 
- napis “UN 1005 Amoniak bezwodny”,
- nalepki ostrzegawcze nr 2.3 i nr 8.
Transport:
Amoniak jest transportowany w  autocysternach, cysternach kolejowych  oraz butlach stalowych  wg  p. 6.
 
Amoniak bezwodny zalicza się do materiałów  niebezpiecznych w  myśl przepisów  RID/ADR:
Klasa 2, kod klasyfikacyjny 2TC wg RID.
Klas2, kod klasyfikacyjny 2TC wg ADR.
OznakowanieRozwiń

 

  • autocystern - pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi  268 / 1005 oraz nalepki ostrzegawcze 2.3 i 8 wg ADR,
  • cystern kolejowych - pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi268 / 1005 oraz nalepki ostrzegawcze 2.3 i 8(+13) wg  RID,
  • pojazdów przewożących butle z amoniakiem - pomarańczowe tablice ostrzegawcze przodu i z tyłu pojazdu.

 

PrzechowywanieRozwiń

Amoniak bezwodny należy przechowywać w butlach stalowych, w odpowiednich do tego celu zbiornikach stałych zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Ewa Jakubczyk - Grupa Azoty Kędzierzyn
Informacja handlowa
Katarzyna Kiryczuk
Informacja techniczna
Formularz kontaktowy
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka