Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyroby z tworzyw sztucznych Osłonki poliamidowe standard Ż
Osłonki poliamidowe standard Ż

Nazwa handlowa: Osłonki Poliamidowe STANDARD Ż
Nazwa chemiczna: poliamid 6
Klasyfikacja – 22.22.14.0
PKWiU – 25.22.14-70.19 (do celów podatkowych)

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Osłonki poliamidowe STANDARD  są produkowane z poliamidu 6. Są to osłonki jednowarstwowe i nieorientowane. 

Osłonki poliamidowe STANDARD  oferowane są w następujących kolorach: bezbarwne oraz barwione na podstawowe kolory.   Osłonki można napełniać przy użyciu nadziewarek ręcznych lub automatycznych. 

Główne cechy osłonek poliamidowych STANDARD ŻRozwiń
  • barierowość względem tlenu, powietrza i aromatów (substancji zapachowych), 
  • niska przepuszczalność pary wodnej,
  • dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność cieplna. 
 
Produkcja osłonek STANDARD Ż objęta jest systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wg normy ISO 22000:2005 oraz systemem zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 i systemem zarządzania środowiskowego zgodnym z ISO 14001:2004. 
Osłonki poliamidowe STANDARD Ż posiadają świadectwa PZH.
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Osłonki poliamidowe STANDARD Ż stosowane są jako:
  • opakowania w przemyśle mięsnym i rybnym; przeznaczone są do pakowania wędlin, mięsa surowego, pasztetów, past, wyrobów podrobowych, rybnych itp. oraz do pakowania innych artykułów spożywczych o małej zawartości wody np. serów, orzeszków, dżemów, marmolad, 
  • opakowania w branży medycznej np.: jako opakowania narzędzi chirurgicznych przy ich sterylizacji (temperatura sterylizacji 125°C), w protetyce przy produkcji wyrobów dentystycznych, 
  • opakowania do zastosowań technicznych np.: opakowania żywic, klejów, kostek zapachowych, mas bitumicznych.
 
Pakowanie i transportRozwiń
Rolki osłonek są pakowane do worków polietylenowych. Opakowanie zawiera od 1 do 4 rolek osłonek, w zależności od średnicy zewnętrznej osłonki, zabezpieczonych przekładkami. Natomiast w przypadku osłonek o małych kalibrach tj. o średnicy do 25 mm włącznie, pakuje się po 10 rolek osłonek zabezpieczonych przekładkami. 
Towar opakowany w workach może być formowany w jednostki ładunkowe w 3-6 warstwach na paletach, owiniętych folią stretch.
Każda rolka zawiera 500 + 5 m lub po uzgodnieniu pomiędzy producentem i odbiorcą 1000 + 10 m osłonek poliamidowych, nawiniętych na tuleje papierowe lub z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej 76 mm (3 cale). Końcówka osłonki posiada plombę producenta i jest zabezpieczona przed rozwijaniem taśmą klejącą. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny sposób pakowania.
 
Osłonki należy przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w komunikacji kolejowej i drogowej. Osłonki poliamidowe należy transportować w zamkniętych opakowaniach ułożonych w 3-6 warstwach, luzem lub na niespiętrzonych paletach, owiniętych folią stretch. Warunki transportu muszą wykluczać uszkodzenie, zawilgocenie i zanieczyszczenie produktu.
 
Osłonki poliamidowe nie są produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.
 
MagazynowanieRozwiń
Osłonki poliamidowe należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach transportowych, w 3-6 warstwach opakowań ułożonych luzem lub na paletach w suchych i czystych pomieszczeniach o temperaturze pokojowej, w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. Możliwe jest  także magazynowanie na otwartej przestrzeni pod warunkiem zabezpieczenia ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Dopuszczalna ilość piętrzenia palet: 2.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Grupa Azoty S.A.: Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju
Centrum wdrożeniowe
Grupa Azoty S.A.: Centrum Wdrożeniowe, Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju
Informacja techniczna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka