Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Azotan sodu roztwór wodny

Nazwa handlowa: Azotan sodu roztwór wodny
Nazwa chemiczna: Azotan sodu roztwór wodny
Wzór chemiczny: NaNO3
Klasyfikacja PKWiU: 20.15.60.0

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Wodny roztwór azotanu sodu jest cieczą o barwie żółto-zielonkawej o gęstości około 1,4 kg/dm3, nie posiadającej zapachu. Zawartość głównego składnika wynosi 38-43%.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Roztwór wodny azotan sodu stosuje się do wyrobu saletry potasowej, nawozów płynnych, jako dodatek do betonów i produkcji innych chemikaliów.

Pakowanie i transportRozwiń

Produkt sprzedawany jest luzem w autocysternach.

Roztwór wodny azotanu sodu nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.

MagazynowanieRozwiń

Azotan sodu roztwór wodny należy przechowywać w szczelnie zamkniętych zbiornikach stalowych lub z tworzyw sztucznych, w suchych pomieszczeniach wyposażonych w sprawną wentylacyjnę. Nie wolno przechowywać go z substancjami palnymi, kwasami, solami amonowymi i substancjami redukującymi np. glin, tlenek glinu, bezwodnik octowy

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Jednostka Biznesowa Katalizatory
Informacja techniczna
Jednostka Biznesowa Katalizatory
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka