Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oxoplast Alkohole

Oktanol F

Nazwa handlowa: Oktanol F
Nazwa chemiczna: Pozostałość podestylacyjna, produkty uboczne z produkcji 2-etyloheksan-1-olu
Numer PKWiU: 20.59.59.9
Numer CN: 3824 99 92

Grupa Azoty Kędzierzyn

Ciecz o różnych odcieniach barwy od żółtej poprzez żółtobrązową do zielonkawej o charakterystycznym zapachu.

SpecyfikacjaRozwiń
2-Etyloheksanol <30 [%]
Związki wysokocząsteczkowe (>C8) >70 [%]
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Oktanol F jest stosowany jako: 
 • środek pomocniczy dla włókiennictwa,
 • środek antyadhezyjny,
 • środek do flotacji węgla – mieszanina,
 • surowiec do produkcji inhibitora poprawiającego proces spalania paliw stałych,
 • składnik mieszanin przeciwpieniących i odpieniających do układów wodnych.
 
Zastosowania zidentyfikowane (REACH):
 • mieszaniny przeciwpieniące i odpieniające do układów wodnych,
 • czynnik flotacyjny (przemysłowe),
 • proces wytwarzania (przemysłowe).
 
Pakowanie i transportRozwiń
Oktanol F ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern, autocystern lub opakowań jednostkowych odbiorcy w których jest on również transportowany.
Oktanolu F nie wolno transportować z silnymi utleniaczami oraz kwasami.
Oktanol F nie zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID oraz ADR.
 
PrzechowywanieRozwiń
Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń, 
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych,
 • system zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody, 
 • nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji,
 • instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche .
 
Warunki magazynowania:
 • przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu,
 • przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, 
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością, 
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • zbiorniki i pojemniki musza być wykonane z materiałów odpornych na działanie Oktanolu F.
 
Inne uwagiRozwiń
Substancje niezgodne: czynniki silnie utleniające, kwasy.
Oktanol F posiada certyfikat koszerności.
 
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Sprzedaż - Europa Zachodnia
Agnieszka Ciba
Sprzedaż - Europa Południowa, Azja, Afryka
Katarzyna Łukasik
Sprzedaż - Ameryka Północna i Południowa
Sonia Droszczak
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka