Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowo-siarkowe

Pulsar®

N (S) 20,8 (+60,5)

Grupa Azoty Puławy

Pulsar to nawóz azotowo-siarkowy przeznaczony do nawożenia roślin ozimych i jarych. Nawóz zaleca się stosować wiosną, pogłównie w roślinach ozimych, szczególnie w rzepaku ozimym i zbożach ozimych. W roślinach jarych nawóz najlepiej stosować przedsiewnie, wiosną.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 20,8 (+60,5) / 20,8 (+24,2)

Granulometria: Bryłki. Min. 70% produktu zawiera bryłki o wymiarach powyżej 0,6 mm, max. 4% produktu zawiera bryłki o wymiarach poniżej 0,2 mm.
Gęstość nasypowa: 0,94-1,05 kg/dm3

Azot N całkowity: 20,8%
Azot N amonowy: 20,8%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 60,5% (24,2% S)

Składniki produktu:
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Pulsar to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu Pulsar w kg/ha

Roślina

Dawka

Zboża ozime

80-120

Zboża jare

80-100

Rzepak ozimy

jesień

100-150

wiosna

200-250

Kukurydza

120-150

Burak cukrowy

120-150

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)

80-100

Warzywa kapustne

200-250

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

80-120

Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5. 

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Pulsar jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Pulsar należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR.

Przechowywanie worków 25 kg: 

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń
  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka