Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe z siarką

W grupie nawozów azotowych z siarką oferowane są produkty o dużej, trwałej i wyrównanej granuli: Saletrosan®, Polifoska® 21 i Salmag z siarką® oraz znany od wielu lat produkowany w Tarnowie siarczan amonu AS 21 o różnym uziarnieniu, czyli selekcjonowany, makro lub krystaliczny oraz w Puławach Pulsar®


Budowa chemiczna granulek nawozów azotowych i azotowych z siarką zabezpiecza je przed zbyt szybkim wypłukiwaniem azotu, a tym samym jego stratami w glebie. Wyjątkowa wyrównana geometria granulek, wytrzymałość mechaniczna i twardość granulek zabezpiecza je przed zbrylaniem, kruszeniem, ścieraniem w trakcie transportu czy magazynowania, a poddane granulacji mechanicznej można wyjątkowo równomiernie rozsiewać na znaczne odległości (nawet 42 m).Te czynniki bezpośrednio decydują o wysokiej efektywności nawozów azotowych i azotowych z siarką jakie oferuje Grupa Azoty.

Pulsar®

Nazwa handlowa: PULSAR®
Nazwa chemiczna: siarczan amonu
(NH4)2SO4

NAWÓZ WE

Grupa Azoty Puławy

PULSAR® to nawóz azotowy występujący w postaci białych, szaro-beżowych lub szarych kryształów. Jest produktem sypkim, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, co zwiększa jego skuteczność w przypadku bezpośredniej aplikacji na polu. PULSAR® zawiera ponadto 24% łatwo dostępnej dla roślin siarki (S).

Gwarantujemy wysoką jakość

PULSAR® produkowany przez Grupę Azoty PUŁAWY jest wyrobem, który spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane.
 
Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
Przed siewem można mieszać z fosforanem amonu, nawozami potasowymi, a krótko przed rozsiewem z mocznikiem PULREA®.
 
Wysoką skuteczność nawożenia siarczanem krystalicznym osiąga się poprzez użycie aplikatorów (rozsiewaczy) pneumatycznych.
Korzyści zastosowaniaRozwiń
  • Typowy nawóz przedsiewny.
  • Azot w efektywnej formie amonowej.
  • Postać krystaliczna produktu przyspiesza jego przyswajalność w odróżnieniu od produktów o dużej granuli (szybciej się rozpuszcza).
  • Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
  • Powolne działanie - długotrwałe źródło azotu dla roślin.
  • Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
  • Może być mieszany z innymi nawozami stałymi.
Pakowanie i transportRozwiń
PULSAR®oferowany jest:
  • w workach polietylenowych po 25 kg,
  • w kontenerach elastycznych typu big-bag a’ 500 kg,
  • luzem w wagonach krytych.
 
Nawóz można przewozić dowolnymi środkami transportu. PULSAR® nie podlega przepisom RID oraz ADR.
PrzechowywanieRozwiń
PULSAR® należy przechowywać w krytych, suchych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach do 10 warstw worków, 2 warstwy (big bag powyżej 500 kg).
Chronić przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.
 
Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.
 
Środki ostrożności
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłów. Przestrzegać zasad BHP.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka