Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Kwas Siarkowy Techniczny

PKWiU: 20.13.24.0
CN:2807 00

Grupa Azoty Police

CharakterystykaRozwiń

Charakterystyka

 

Postać
ciecz oleista
Barwa
bezbarwny lub lekko żółty
Gęstość (kg/dm3)
1,84
Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie
 
Silnie higroskopijny; Silnie utleniający
 
Parametry jakościoweRozwiń

Zawartość:

 

H2SO4: okres letni (01.05 – 30.09) (%mm)
min. 96,0
H2SO4:okres zimowy (01.10 – 30.04) (%mm)
93,5 ÷ 96,0
tlenków azotu, w przeliczeniu na N2O3 (ppm)
max. 20,0
związków żelaza, w przeliczeniu na Fe (ppm)
max. 30,0
związków arsenu, w przeliczeniu na As (ppm)
max. 0,1
związków ołowiu, w przeliczeniu na PB (ppm)
max. 0,5
Chlorków, w przeliczeniu na Cl (ppm)
max. 10
SO2 (ppm)
max. 50
Hg (ppm)
poniżej 0,1
Cd (ppm)
poniżej 0,1
Ni (ppm)
poniżej 1
Cr (ppm)
poniżej 1
pozostłość po prażeniu (ppm)
max. 300
zawiesiny (cm3/dm3)
 

 

ZastosowanieRozwiń

Techniczny kwas siarkowy jest podstawowym surowcem w różnych gałęziach produkcji przemysłowej, np. nawozów mineralnych, materiałów wybuchowych, półproduktów organicznych.
Wytwarzany w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. kwas siarkowy stosowany jest głównie do produkcji kwasu fosforowego (rozkład surowców fosforonośnych) oraz do produkcji bieli tytanowej (rozkład surowców tytanonośnych).

 

Opakowanie, składowanie i transportRozwiń

Opakowania transportowe: cysterny samochodowe i kolejowe oraz tankowce morskie.
Magazyny: cysterny i zbiorniki stałe.
Podczas transportu postępować zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo stosowaniaRozwiń

Kwas siarkowy jest szkodliwy dla zdrowia, ma działanie żrące i parzące.
Działa żrąco i drażniąco na wszystkie tkanki, działając na skórę powoduje martwicę tkanek połączoną z dotkliwym bólem. Krople kwasu są szczególnie niebezpieczne dla oczu. Chroniąc organizm należy stosować osłony na twarz lub okulary, rękawice i odzież z tkaniny kwasoodpornej oraz obuwie gumowe. 
Przy rozlaniu kwasu siarkowego, miejsce skażone należy zneutralizować wapnem oraz zmyć obficie wodą.

Rozwiń
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja handlowa
Anna Sosin - Menadżer sprzedaży
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka