Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Kwas Fosforowy Odfluorowany

PKWiU: 20.13.24.0
CN: 2807 00

Grupa Azoty Police

CharakterystykaRozwiń

Charakterystyka

 

Postać
ciecz
Barwa
od jasnozielonej do ciemnobrunatnej
Zapach
drażniący
Parametry jakościoweRozwiń

Zawartość w przeliczeniu na suchą masę

Zawartość (% m/m)

H3PO4
min. 72,0
P2O5
min. 52,0
Dla kwasu o stężeniu 52% m/m P2O5 zawartość:
(% m/m)
SO4
max. 4,0
F
max. 0,2
Cd
max. 18
części stałych
max. 1,0
ZastosowanieRozwiń

Kwas fosforowy znajduje zastosowanie w produkcji nawozów fosforowych, nawozów ciekłych, fosforanów paszowych i innych związków chemicznych.
Ekstrakcyjny kwas fosforowy można również wykorzystać w procesie barwienia włókien.

Opakowanie, składowanie i transportRozwiń

Opakowania transportowe: cysterny samochodowe oraz kolejowe ze stali wygumowanej lub kwasoodpornej. Można również stosować zbiorniki polietylenowe.
Magazyny: zbiorniki ze stali wygumowanej lub kwasoodpornej na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach przewiewnych, umieszczone na betonowej tacy wyłożonej płytkami kwasoodpornymi. 
Podczas transportu postępować zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo stosowaniaRozwiń

Kwas fosforowy działa silnie żrąco i drażniąco na oczy, błony śluzowe i skórę, powodując ostry ból i głębokie oparzenia. Rany goją się powoli z wytworzeniem blizn i stanów zapalnych skóry. Zatrucie może spowodować uszkodzenia miejscowe i ogólne.
W czasie pracy z kwasem fosforowym należy używać osłon na twarz lub okularów, rękawic i odzieży z tkaniny kwasoodpornej oraz obuwia gumowego.
Przy rozlaniu kwasu fosforowego miejsce skażone należy zmyć obficie wodą lub zneutralizować mlekiem wapiennym o stężeniu 100 g CaO/dm3 roztworu z około 10% nadmiarem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Barbara Mikulska - Menadżer produktu
Informacja ogólna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka