Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Pulgran® S

Mocznik granulowany z siarką

Grupa Azoty Puławy

Pulgran®S to siarczan mocznikowo-amonowy w postaci szaro-beżowych półsferycznych pastylek, otrzymywany przez zmieszanie stopu mocznika i siarczanu amonu. Produkt wolny od widocznych zanieczyszczeń mechanicznych. Zawiera azot w dwóch formach (amonowej i amidowej) oraz siarkę w formie siarczanowej. Produkowany w dwóch rodzajach zawierających inny udział siarki:

• Pulgran®S Siarczan mocznikowo-amonowy N(SO3) 36(21)
• Pulgran®S Siarczan mocznikowo-amonowy N(SO3) 33(29)
Pulgran®S spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 października 2003 r. w sprawie nawozów i posiada oznakowanie „NAWÓZ WE”.

Zalety produktu Rozwiń
 • Większe półsferyczne pastylki umożliwiające łatwiejsze mieszanie z nawozami o podobnym uziarnieniu i gęstości nasypowej.
 • Zawiera dwie formy azotu w korzystnych proporcjach.
 • Posiada w składzie łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie siarczanowej.
 • Doskonały dla roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę.
 • Wyjątkowo przydatny na glebach o niskiej zawartości siarki.
 • Dzięki zawartości siarki powoduje zwiększone pobieranie oraz wykorzystywanie przez rośliny azotu zawartego w nawozie.
 • Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego.
 • Wykazuje wysoką skuteczność w okresach niedoborów wilgoci w glebie.
 • Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
 • Większa szerokość rozrzutu w porównaniu do tradycyjnie granulowanego mocznika (wg badań Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu).
 • Równomierny rozsiew na powierzchni pola.
StosowanieRozwiń

Pulgran®S jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej i użytki zielone, a także rośliny warzywnicze. Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopowych. Nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb.
Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników. Wyjątkowo przydatny podczas aplikacji rozsiewaczami nawozów o dużej szerokości roboczej. Przy prawidłowym kącie ustawienia łopatek i prawidłowym usytuowaniu punktu zasypu, możliwy rozsiew w granicach 24 – 36 metrów.
Pulgran®S nie wykazuje wad w trakcie procesu rozsiewu rozsiewaczami odśrodkowymi i nie powoduje zapychania aparatów wysiewających.

SpecyfikacjaRozwiń

 

Lp. Wymagania Jednostka Wartość
Rodzaj I Rodzaj II
1. Zawartość azotu całkowitego    - % (m/m) 36 33
2. Zawartość azotu amonowego - % (m/m) 6 9
3. Zawartość azotu amidowego - % (m/m) dopełnienie dopełnienie
4. Zawartość biuretu max % (m/m) 0,9 0,9
5. Zawartość siarki w przeliczeniu na SO3 - % (m/m) 21 29
6. Zawartość pastylek o wymiarach od 3,0 mm do 5,0 mm min % (m/m) 90 90
7. Zawartość wody max % (m/m) 0,5 0,5

 

PakowanieRozwiń

Pulgran®S pakowany jest w:

 • worki polietylenowe o pojemności 25 kg netto;
 • kontenery elastyczne typu big-bag o pojemności 500 kg netto;
 • przewożony luzem w wagonach/samochodach;
 • po uzgodnieniu z odbiorcą i przewoźnikiem dopuszcza się inny rodzaj opakowania zabezpieczający przed zmianą jakości i mający wymiary zgodne z PN-O-79021:1989.
PrzechowywanieRozwiń

Ze względu na higroskopijność produkt należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach do wysokości 12 warstw worków wg PN-C-87001:1998 p. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.
Kontenery elastyczne typu big-bag o masie 500 kg należy magazynować w stosach złożonych maksymalnie z dwóch warstw.
Pulgran®S  luzem należy przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować zbrylanie się produktu.

TransportRozwiń

Pulgran®S przewozić krytymi środkami transportowymi zgodnie z PN-C-87001:1998 p. 5.1., 5.2. oraz obowiązującymi przepisami transportowymi. W każdym przypadku środki transportu powinny być czyste i suche. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Adam Kolek
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka