Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowo-siarkowe

Pulgran® S 36 (+21)

N (S) 36 (+21)

Grupa Azoty Puławy

Pulgran S 36 (+21) to nawóz azotowo-siarkowy, który może być wykorzystywany do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Nawóz zaleca się stosować wiosną do przedsiewnego nawożenia roślin jarych, tj. kukurydzy, słonecznika, zbóż jarych, oraz pogłównego nawożenia roślin ozimych, w tym rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Nawóz może być stosowany w uprawie roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 36 (+21) / 36 (+8,4)

Granulometria: Pastylki. 90% produktu posiada pastylki o wymiarach 3,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,7-0,8 kg/dm3

Azot N całkowity: 36%
Azot N amonowy: 6%
Azot N amidowy: 30%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 21% (8,4% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Pulgran S 36 (+21) to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu Pulgran S 36 (+21) w kg/ha

Roślina

Dawka

Zboża ozime

150-250

Zboża jare

150-250

Rzepak ozimy

jesień

100-120

wiosna

200-300

Kukurydza

200-350

Burak cukrowy

100-200

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)

150-250

Warzywa kapustne

200-300

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

100-200

Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5. 

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Pulgran S 36 (+21) jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Pulgran S 36 (+21) należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 25 kg:

Przechowywanie kontenertów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń
  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Adam Kolek
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka