Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
AZOTECH Azotan potasu techniczny
AZOTECH Azotan potasu techniczny

Grupa Azoty Chorzów

AZOTECH Azotan Potasu techniczny (saletra potasowa) to dobrze rozpuszczalna w wodzie substancja w postaci bezbarwnych lub białych kryształków.

Na życzenie klienta produkt jest dostępny bez antyzbrylacza lub z antyzbrylaczem. Wyrób dostarczony bez antyzbrylacza może ulec zbryleniu.

Właściwości Rozwiń

Azotan potasu jako KNO3;  %(m/m)

Min. 99,5% przed dodaniem antyzbrylacza

Wilgoć jako H2O; %(m/m)

Max. 0,2%

Chlorki jako NaCl; %(m/m)

Max. 0,06%

CaO + MgO jako CaO; %(m/m)

Max. 0,05%

Substancje redukujące jako KNO2; %(m/m)

Max. 0,01%

Substancje nierozpuszczalne w wodzie; %(m/m)

Max. 0,02%

Metale ciężkie jako Pb2+;ppm

Max 20 ppm

Żelazo jako Fe3+; ppm

Max. 5 ppm

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Azotan potasu stosowany jest:

 • w przemyśle szklarskim jako środek klarujący w produkcji wysokogatunkowego szkła potasowego (krystalicznego),
 • w przemyśle ceramicznym w produkcji fryt ceramicznych,
 • w produkcji materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
 • jako składnik systemu napełniania poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa,
 • w produkcji paneli solarnych jako składnik soli solarnych,
 • w procesach obróbki cieplnej i oksydacji w stopionej soli,
 • jako anodowy inhibitor korozji w konstrukcjach żelbetowych,
 • do produkcji wysokiej jakości nawozów mineralnych,
 • do chemikaliów do uzdatniania wody,
 • do produkcji odmrażaczy i środków przeciw zamarzaniu,
 • do produkcji środków myjących i środków czystości,
 • do produkcji kosmetyków jako substancja mająca na celu pielęgnację jamy ustnej i zmniejszenie nadwrażliwości zębiny (pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej.
Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Azotan potasu oferowany jest w polietylenowych workach wentylowych z nadrukiem zawierających 25 kg produktu oraz w workach typu Big-Bag z wkładem foliowym, umieszczonych na drewnianej palecie, zawierających 1000 kg produktu.

Na życzenie klienta produkt jest dostępny bez antyzbrylacza luz z antyzbrylaczem. Produkt dostarczony bez antyzbrylacza może ulec zbryleniu.

Azotan potasu należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych.

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, z dala od materiałów zapalnych i substancji redukujących, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Przechowywanie dla worków 25 kg:

Przechowywanie dla worków typu Big-Bag 1000 kg:

Azotan potasu należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 1486, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID.

Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy - pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i z tyłu pojazdu;

Zgodnie z przepisami RID: wagony - nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Środki ostrożnościRozwiń

Azotan potasu został sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 do następujących klas zagrożeń: substancja stała utleniająca kategorii 3.

Azotan potasu został wymieniony w załączniku II rozporządzenia UE 2019/1148. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich próby, a także znaczące przypadki zniknięć i kradzieży należy zgłaszać do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego w ciągu 24 godzin od ich wykrycia.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka