Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy do dokarmiania dolistnego, fertygacji i sporządzania mieszanek nawozowych.

FERTIPLON CalciumN

N (Ca) 15,5 (+26,3)

Grupa Azoty Chorzów

FERTIPLON CalciumN to nawóz azotowo - wapniowy, który przeznaczony jest do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji oraz dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin t.j.: warzywa, drzewa owocowe, rośliny jagodowe i rośliny ozdobne. Szczególnie zalecany przy problemach z pobieraniem i transportem wapnia w roślinie oraz w profilaktyce chorób fizjologicznych wywołanych brakiem tego pierwiastka.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca) 15,5 (+26,3) / 15,5 (+18,8)

Granulometria: Granule. 93% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-4,0 mm.

Gęstość nasypowa: 1,00-1,20 kg/m3
Azot N całkowity: 15,5%
Azot N azotanowy: 14,4%
Azot N amonowy: 1,1%
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalnego w wodzie: 26,3% (18,8% Ca)

Składniki produktu:
CMC 1 - azotan amonowo-wapniowy (CAS 15245-12-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

FERTIPLON CalciumN to nawóz do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji oraz dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin.

Fertygacja

Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej, częstotliwości aplikacji oraz technologii uprawy. Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,01-0,2% (0,1 do 2 kg nawozu na 1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Należy uwzględnić zawartości składników w innych nawozach stosowanych do przygotowania pożywki. Należy unikać mieszania roztworu saletry wapniowej z nawozami zawierającymi fosforany i siarczany.

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka (kg/ha)

Zalecana liczba zabiegów

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Pomidor

Widoczny 1.-3. kwiatostan

5-10

1

300-500

1.-2. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą

5-10

1

300-500

3.-4. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą

5-10

1

300-500

5.-6. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą

5-10

1

300-500

Papryka

1.-3. owoc osiąga typową wielkość i kształt

5-10

1

300-500

4.-6. owoc osiąga typową wielkość i kształt

5-10

1

300-500

Ogórek

Dynia

Cukinia

Na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.-3. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce

5-10

1

300-500

Na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.-7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce

5-10

1

300-500

1.-4. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą

5-10

1

300-500

Cebula

Czosnek

Początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru

5-10

1

300-500

Cebula osiąga 40-50% typowej średnicy

5-10

1

300-500

Marchew

Pietruszka

Seler

Korzeń osiąga ok. 20%-40% typowej średnicy

5-10

2

300-500

Korzeń osiąga ok. 50%-70% typowej średnicy

5-10

1

300-500

Burak ćwikłowy

Początek zakrywania międzyrzędzi

5-10

1

300-500

Początek wzrostu korzeni

5-10

1

300-500

Korzeń o średnicy 4-7 cm

5-10

1

300-500

Kapusta głowiasta

Kapusta włoska

Kapusta pekińska

Faza 6.-8. liścia

5-10

1

300-500

Zaczynają się tworzyć główki

5-10

1

300-500

Główka osiąga 20-50% typowej wielkości

5-10

1

300-500

Kalafior

Brokuł

Widoczny 8. pęd boczny-początek rozwoju główki

5-10

1

300-500

Główka osiąga 20-30% typowej wielkości

5-10

1

300-500

Główka osiąga 40-50% typowej wielkości

5-10

1

300-500

Groch

Fasola

10-30% strąków osiąga typową długość

5-10

1

300-500

Jabłoń

Grusza

Owoc osiąga wielkość do 20 mm-owoc osiąga 80% typowej wielkości

5-10

3-5 co tydzień/2 tygodnie

500-800

Początek dojrzewania-zaawansowane dojrzewanie

5-10

1

500-800

Wiśnia

Czereśnia

Początek rozwoju owoców-owoc osiąga 80% typowej wielkości

5-10

2-3 co tydzień

500-800

Początek fazy dojrzewania-zaawansowane wybarwianie owoców

5-10

1

500-800

Śliwa

Brzoskwinia

Morela

Owoc osiąga 50%-60% typowej wielkości

5-10

1

500-800

Owoc osiąga 70%-80% typowej wielkości

5-10

1

500-800

Owoc osiąga 80%-90% typowej wielkości

5-10

1

500-800

Początek fazy dojrzewania

5-10

1

500-800

Malina

Początek rozwoju pierwszych owoców

5-10

1

300-500

Rozwój i dojrzewanie owoców

5-10

3-4 co tydzień

300-500

Porzeczka

Początek wzrostu owocu-wytworzonych 20% owoców

5-10

1

300-500

Wytworzonych 50-60% owoców

5-10

1

300-500

Truskawka

Rozwój i dojrzewanie owoców

5-10

2-3 co tydzień

300-500

Zboża ozime i jare

Kukurydza

Rzepak ozimy

Burak cukrowy

Ziemniak

Wczesne fazy rozwojowe roślin (uzupełniająco)

5-10

1-3

200-300

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

FERTIPLON CalciumN jest oferowany w workach wentylowych polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg . Istnieje możliwość pakowania FERTIPLON CalciumN w worki typu big-bag o ładowności 1200 kg.

FERTIPLON CalciumN należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie dla worków 25 kg:

Przechowywanie dla BB 1200 kg:

Środki ostrożnościRozwiń

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka