Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Pulan® Macro

Formuła nawozu: N 32
Producent: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Klasa ziarnowa: granule 2-5 mm - nie mniej niż 95%
Gęstość nasypowa: 1,013 kg/dm3
N (azot całkowity): 32%
N (azot amonowy): 16%
N (azot saletrzany): 16%
N (azot amidowy):x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):x
MgO (całkowity):x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):x
Mikroskładniki: x
Numer PKWiU: PKWiU 20.15.33.0
Numer CN 3102 30 90

Grupa Azoty Puławy

Pulan Macro to nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. Granulki wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa to około 1,013 kg/dm3. Pulan Macro to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32% azotu (N), w tym w formie amonowej 16% i 16% w formie azotanowej.

Gwarantujemy najwyższą jakość

Pulan Macro produkowany przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zalety produktuRozwiń
 • nawóz uniwersalny, przeznaczony do stosowania pod wszystkie gatunki roślin uprawnych,
 • możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego,
 • zawiera w równych częściach azot w dwóch formach chemicznych: szybko dostępnej dla roślin, azotanowej (saletrzanej) - NO3- i wolniej działającej, ale za to dłużej dla nich dostępnej, amonowej - NH4+,
 • wzbogacony w wapń i magnez,
 • w 100% zabezpieczony przed zbrylaniem, co gwarantuje jego sypkość,
 • jednorodna granulacja nawozu pozwala na szeroki i równomierny wysiew na polu.
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Pulan Macro jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod wszystkie gatunki roślin uprawnych.

Propozycje terminów i dawek nawożenia Pulan Macro Rozwiń

Orientacyjne dawki nawozu Pulan Macro w kg/ha

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie

duże i bardzo duże

Pszenica ozima

340-410

440-500

530-560

Zboża jare

pszenica jara

280-310

340-410

440-500

jęczmień jary

120-190

220-280

310-340

Rzepak ozimy

440-470

500-530

560-620

Burak cukrowy*

250-310

340-410

440-530

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

310-370

410-440

470-530

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

250-310

340-410

440-470

* bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin.

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu Pulan Macro należy ustalić w oparciu o:

 • zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha),
 • kondycję roślin,
 • właściwości gleby (wilgotność, pH, zasobność w składniki pokarmowe).
Pakowanie i transportRozwiń

Nawóz Pulan Macro jest oferowany:

 • w kontenerach elastycznych typu big-bag 600 kg

Pulan Macro zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy - pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu / RID wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

PrzechowywanieRozwiń

Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach:

 • big-bagi do 600kg – 2 warstwy.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.

Środki ostrożnościRozwiń

Unikać wdychania pyłu oraz bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. Przestrzegać zasad BHP. Stosować środki ochrony indywidualnej. Pracować w suchych i wentylowanych pomieszczeniach by zapobiec zawilgoceniu produktu. Zapewnić czystość środków transportu. Unikać działania otwartego ognia i wysokiej temperatury.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Marek Bil-Bielecki
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka