Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe z siarką

W grupie nawozów azotowych z siarką oferowane są produkty o dużej, trwałej i wyrównanej granuli: Saletrosan®, Polifoska® 21 i Salmag z siarką® oraz znany od wielu lat produkowany w Tarnowie siarczan amonu AS 21 o różnym uziarnieniu, czyli selekcjonowany, makro lub krystaliczny oraz w Puławach Pulsar®


Budowa chemiczna granulek nawozów azotowych i azotowych z siarką zabezpiecza je przed zbyt szybkim wypłukiwaniem azotu, a tym samym jego stratami w glebie. Wyjątkowa wyrównana geometria granulek, wytrzymałość mechaniczna i twardość granulek zabezpiecza je przed zbrylaniem, kruszeniem, ścieraniem w trakcie transportu czy magazynowania, a poddane granulacji mechanicznej można wyjątkowo równomiernie rozsiewać na znaczne odległości (nawet 42 m).Te czynniki bezpośrednio decydują o wysokiej efektywności nawozów azotowych i azotowych z siarką jakie oferuje Grupa Azoty.

Salmag z siarką®

Nawóz azotowy N(CaO,S) 27(6,6-4,8)

NAWÓZ WE, posiada również certyfikaty: na "znak bezpieczeństwa B" i Kashrut

Nazwa handlowa: Salmag z siarką®
Nazwa chemiczna: mieszanina azotanu amonu i siarczanu wapnia
Numer PKWiU: 20. 15. 35. 0
Numer CN: 3102 40 10

Grupa Azoty Kędzierzyn

Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od białej do szarej w zależności od barwy wypełniacza. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Zawartość granulek o wymiarach 2-5 mm stanowi nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,1 kg/dm3. Salmag z siarką® to mieszanina azotanu amonu z siarczanem wapnia (anhydrytem). Nawóz zawiera 27,0% azotu (N), w tym 13,5% w formie amonowej i 13,5% w formie azotanowej. Zawiera także 6,6% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) i 4,8% siarki całkowitej (S).

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Salmag z siarką® jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. Ze względu na zawartość wapnia najlepiej, gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

Korzyści zastosowaniaRozwiń

Salmag z siarką® zawiera praktycznie w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki. Siarka siarczanowa uodparnia rośliny i zabezpiecza je w ten składnik już od początku wiosennej wegetacji. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno - glebowych jest to uniwersalny nawóz azotowy.

Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z siarką®:
- daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów,
- uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co daje stabilną jakość plonów,
- doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy jednej aplikacji. 

Pakowanie i transportRozwiń

Salmag z siarką® pakuje się do:

  • worków polietylenowych po 50± 0,5 kg,
  • innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób, lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia, lub samego opakowania.


Salmag z siarką® luzem można ładować do środków transportu czystych, suchych, szczelnych, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci i spełniających odpowiednie przepisy transportowe. Drzwi środka transportowego powinny być zabezpieczone tak, aby można je było swobodnie otworzyć do rozładunku.

Salmag z siarką® w opakowaniach jednostkowych i luzem należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniem. Środki transportowe powinny być czyste, suche i szczelne oraz w takim stanie aby nie spowodowały uszkodzenia opakowań. Salmag z siarką® nie jest zaliczany do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.

PrzechowywanieRozwiń

Salmag z siarką® pakowany oraz luzem, ze względu na higroskopijność należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu izolującym od wilgoci.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody,
  • opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem
  • nagrzaniem powyżej 30°C.

W bezpośrednim sąsiedztwie Salmagu z siarką® nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nim reagować, takie jak: substancje organiczne, substancje silnie alkaliczne (np. ług sodowy), wapno, cement, sproszkowane metale oraz materiały palne jak: węgiel, trociny, smary, materiały pędne. Salmag z siarką® można składować tylko obok nawozów saletrzanych.

W pomieszczeniach magazynowych palenie i używanie otwartego ognia jest zabronione, a przewody elektryczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zwarciem.

Nawóz w opakowaniach po 50 kg należy układać poziomo warstwami na niepalnym podłożu, najwyżej do wysokości 12 warstw. Nawóz w pojemnikach elastycznych /big-bagi/ 500 oraz 600 kg przechowywać w dwóch warstwach. Opakowania na paletach powinny być przechowywane w jednej warstwie. Opakowania powinny znajdować się w odległości 0,2 m od ściany magazynu i nie mniej niż 1,5 m od źródła ciepła. Opakowania uszkodzone składować osobno.

Nawozy luzem należy przechowywać usypując je w pryzmy, stożki w sposób zabezpieczający przed mieszaniem się poszczególnych rodzajów nawozów. Między stosami opakowań jednostkowych, pryzmami lub stożkami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dojazd środkami transportu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może wpłynąć na zmianę jakości nawozu.

Środki ostrożnościRozwiń

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwoRozwiń

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Eugeniusz Dbaj
Informacja techniczna/technologiczna
Manager rynku
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka