Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dwutlenek krzemu E 551
Dwutlenek krzemu E 551

Grupa Azoty Chorzów

Dodatek do żywności E551 to syntetyczny, amorficzny dwutlenek krzemu, który może pełnić funkcję substancji przeciwzbrylającej, nośnika lub substancji wypełniającej.

Właściwości Rozwiń

Jakość produktu spełnia wymagania Rozporządzenia UE 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności.

Produkcja dodatku do żywności objęta jest Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w ramach, którego stosuje się zasady HACCP oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Postać

Puszysty proszek

Barwa

Biała

Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w wodzie

pH (5% zawiesina)

6 – 7,6

Zawartość SiO2

98 %(m/m) (jako SiO2 w produkcie wyprażonym)

Strata przy suszeniu (105˚C, 2h)

Max. 4,0 %(m/m)

Strata przy prażeniu (950˚C, 1h

Max. 8,5 % (m/m)

Sole rozpuszczalne podatne na jonizację

Nie więcej niż 5% (m/m) (w przeliczeniu na Na2SO4)

Arsen (jako As)

Nie więcej niż 0,5 mg/kg

Ołów (jako Pb)

Nie więcej niż 3 mg/kg

Rtęć (jako Hg)

Nie więcej niż 0,5 mg/kg

Zawartość tlenku etylenu (tlenek etylenu + 2-chloroetanol)

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Dwutlenek krzemu E551 to dodatek do żywności, stosowany w środkach spożywczych na zasadach określonych w Rozporządzeniu WE 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności.

Dwutlenek krzemu może być stosowany jako substancja przeciwzbrylająca ograniczająca tendencje pojedynczych cząstek środka spożywczego do zlepiania się, substancja wypełniająca zwiększająca objętość środka spożywczego nie zwiększając znacząco jego wartości energetycznej lub substancja wykorzystywana jako nośnik innych substancji dodanych do środka spożywczego nie zmieniająca ich funkcji technologicznej.

Dodatek do żywności E551 może być zastosowany w następujących grupach produktów:

  • W produkcji wyrobów mleczarskich (sery twarde i półtwarde, sery topione, produkty serowe) oraz ich analogów
  • W wyrobach cukierniczych, gumach do żucia, cukrach i słodzikach, soli i substytutach soli, w przyprawach, w suchych przetworach zbożowych, w suplementach diety, w dodatkach do żywności
Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Produkt pakowany jest w papierowe worki zawierające 20 kg substancji, składowane na drewnianej palecie o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Produkt należy przechowywać w czystych, suchych pomieszczeniach, w wydzielonym magazynie przeznaczonym do magazynowania środków spożywczych. Chronić przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

Przechowywanie dla worków 20 kg:

Środki ostrożnościRozwiń

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka