Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Pulrea®

N 46

Grupa Azoty Puławy

Pulrea jest nawozem uniwersalnym do sporządzania roztworów przeznaczonych do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin: zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, kukurydzy, ziemniaków, użytków zielonych, a także roślin warzywniczych i sadowniczych.

Właściwości i składRozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 46

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-4,0 mm.

Azot N całkowity: 46%
Azot N amidowy: 46%

Składniki produktu:
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Pulrea to nawóz uniwersalny do sporządzania roztworów przeznaczonych do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin.

Orientacyjne stężenie cieczy użytkowej zawierającej nawóz Pulrea

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Stężenie cieczy użytkowej (%)

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Zboża

jesień

od fazy 3 liści*

5-8

200-300

wiosna

faza krzewienia

10-15

200-300

faza strzelania w źdźbło

8-10

200-300

faza kłoszenia

5

200-300

Rzepak ozimy

jesień

faza 4-6 liści

5-10

150-200

wiosna

faza początku wydłużania pędu głównego

10-12

200-300

faza zielonego pąka

8-10

200-300

faza żółtego pąka

5-7

200-300

faza kwitnienia (przed opadaniem pierwszych płatków kwiatowych)**

5

200-300

Kukurydza

od fazy 4-6 liści (zabieg co 6-8 dni, łącznie 2-3 zabiegi)

5-6

200-300

Ziemniak

od fazy zwarcia roślin w międzyrzędziach do fazy formowania jagód (zabieg co 7-10 dni)

6-8

200-300

Użytki zielone

wczesna wiosna

15

300-400

po zbiorze pokosu/wypasu

łąki: 8-10 dni po skoszeniu

pastwiska: 5-6 dni po wypasie

           

* tylko na słabych stanowiskach
** tylko na plantacjach dobrze rozwiniętych, które rokują wysokim plonem, powyżej 4 t/ha

Stężenia i terminy aplikacji należy ustalić w oparciu o zapotrzebowanie roślin na azot i kondycję roślin. Należy stosować bezpieczne dla roślin stężenia roztworu. Zabieg najlepiej wykonać w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg nawożenia dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

W celu przygotowania 100 l cieczy użytkowej o stężeniu 5% należy użyć 5 kg nawozu Pulrea (czyli w celu przygotowania 200 l cieczy użytkowej o stężeniu 5% należy użyć 10 kg nawozu) i mieszać do całkowitego rozpuszczenia granul.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Pulrea jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg.

Pulreę należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 25 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń
  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Adam Kolek
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka