Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Product Stewardship
1. Opracowanie produktu
1. Opracowanie produktu

Doskonalimy nasze technologie, tak by sprzyjały ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Mamy ogromne doświadczenie w pracy badawczej i współpracujemy z instytutami naukowymi oraz ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą. Dzięki badaniom prowadzonym we wszystkich naszych fabrykach wciąż powstają nowe produkty, które mają spełnić oczekiwania klientów.

2. Żródła surowców
2. Żródła surowców

Współpracujemy z wieloma zaufanymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi. Jednocześnie jednak inwestujemy we własne złoża surowców. Mamy już własne źródła zaopatrzenia w siarkę (w Polsce) oraz w fosforyty (w Senegalu). W Europie Środkowej jesteśmy jednym z największych konsumentów surowców, takich jak gaz ziemny, fosforyty i inne surowce strategiczne. Od wszystkich dostawców wymagamy przestrzegania standardów ochrony środowiska naturalnego.

3. Produkcja
3. Produkcja

W procesie produkcji nawozów przykładamy równą wagę do kwestii bezpieczeństwa i jakości. Dlatego wdrożyliśmy najwyższe światowe standardy i procedury technologiczne. Dzięki nim udało nam się zminimalizować ludzkie i środowiskowe koszty związane z wywarzaniem naszych produktów.

4. Pakowanie
4. Pakowanie

Nawozy pakowane są w praktyczne, trwałe opakowania stanowiące ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiegające przedostaniu się ich zawartości do środowiska zewnętrznego na etapie transportu i składowania. Na każdym z nich znajdują się czytelne informacje o produkcie, jego składzie, dawkowaniu i zasadach bezpiecznego stosowania, zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003. Przestrzegamy wymogów dotyczących odzysku i recyklingu zużytych opakowaniach wypuszczonych na rynek.

5. Transport
5. Transport

Co roku wysyłamy do naszych odbiorców miliony ton nawozów – transportem drogowym, kolejowym, morskim. Dbamy o to, by dotarły do klienta bezpiecznie i na czas. Od współpracujących z nami przewoźników wymagamy przestrzegania zasad bezpieczeństwa – produkt musi być przewożony w odpowiednich warunkach, zabezpieczony przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

6. Magazynowanie
6. Magazynowanie

Posiadamy bazę magazynową w całej Polsce, a dodatkowo podpisaliśmy umowy z ponad osiemdziesięcioma dystrybutorami, którzy maja swoje magazyny na terenie całego kraju. Przestrzegamy wszelkich standardów przechowywania naszych nawozów z zachowaniem norm bezpieczeństwa, które są określone w kartach charakterystyki produktów.

7. Marketing i sprzedaż
7. Marketing i sprzedaż

Marketing i proces obsługi sprzedaży traktujemy jako okazję do pogłębienia i wzbogacenia komunikacji z dystrybutorami i klientami docelowymi – rolnikami. Nasza krajowa sieć dystrybucji wspomaga nas w działaniach marketingowych. Jesteśmy w ciągłym kontakcie – i korzystamy z tego, by przekazać klientom wiedzę o skutecznym i bezpiecznym użytkowaniu naszych produktów. Mamy klientów nie tylko w Polsce ale także w całej UE, Ameryce Południowej, Afryce i Azji.

8. Doradztwo dla rolników
8. Doradztwo dla rolników

Kontakt z klientem nie kończy się na sprzedaży produktu. Użytkownicy naszych nawozów mogą liczyć na fachowe doradztwo w sprawie ich stosowania. Stworzyliśmy portal nawozy.eu, gdzie rolnicy mogą znaleźć kalkulatory i harmonogramy nawożenia oraz rolnicze prognozy pogody, a także zadawać pytania ekspertom i doradcom rolniczym w swoich regionach. We współpracy z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi prowadzimy program badania gleb „Grunt to wiedza”. Za pośrednictwem naszych przedstawicieli terenowych przeprowadzamy szkolenia służące optymalizacji nawożenia i osiągnięciu jak najwyższych plonów. Korzystają na tym nie tylko rolnicy, lecz także środowisko naturalne.

Dziesięć obszarów audytu

 • Kierowanie i administracja.
 • Opracowanie produktu.
 • Szukanie źródeł surowców, dodatków i produktów stron trzecich.
 • Produkcja.
 • Pakowanie.
 • Transport.
 • Magazynowanie (poza miejscem wytwarzania).
 • Marketing i sprzedaż.
 • Stosowanie produktu i usługi dla rolników.
 • Monitoring i przegląd.

Elementy programu Product Stewardship

 • ustalenie celów i zadań zarządzania produktem,
 • zdefiniowanie programu (zadania, zakresy odpowiedzialności, terminy),
 • powołanie zespołu zarządzającego programem,
 • zakomunikowanie klientom polityki zarządzania produktem,
 • zakomunikowanie pracownikom zasad programu,
 • szkolenie zarządzających programem oraz objętych nim pracowników,
 • dokumentowanie podjętych działań,
 • utrzymywanie i kontrolowanie dokumentów wymaganych przez program,
 • kontrola odpowiedzialności w górę i w dół łańcucha dystrybucji, czyli z jednej strony kontrola dostawców,
  z drugiej zaś – dystrybutorów i przewoźników.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka