Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oxoplast Aldehydy

Aldehyd n-masłowy

Nazwa handlowa: Aldehyd n-masłowy
Nazwa chemiczna: n-butanal
Numer PKWiU: 20.14.61.0
Numer CN: 2912 19 00

Grupa Azoty Kędzierzyn

Aldehyd n-masłowy jest bezbarwną, przezroczystą cieczą o charakterystycznym, ostrym, drażniącym, przenikliwym zapachu.

SpecyfikacjaRozwiń
Barwa <15 Pt-Co
Liczba kwasowa <1 mg KOH/g
Aldehyd izomasłowy <0.1 % /m/m/
Woda <0.2 % /m/m/
Aldehyd n-masłowy >99.5 % /m/m/
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Aldehyd n-masłowy jest stosowany jako surowiec do produkcji alkoholi (mono i wielowodorotlenowych), kwasów, amin oraz estrów. Wykorzystywany jest w procesach produkcji plastyfikatorów, farmaceutyków, środków ochrony roślin, żywic syntetycznych, środków zapachowych, rozpuszczalników oraz różnego typu dodatków stosowanych w wielu gałęziach przemysłu (wypełniacze, zwilżacze, środki przeciwpieniące, dodatki uszlachetniające). Aldehyd n-masłowy został zarejestrowany jako półprodukt wyodrębniany transportowany i zgodnie z rozporządzeniem REACH może być zużywany lub stosowany wyłącznie do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia go w inną substancję.
Pakowanie i transportRozwiń

Aldehyd n-masłowy transportowany jest w kwasoodpornych cysternach kolejowych lub samochodowych oraz kontenerach dopuszczonych do przewozu tego typu ładunków.

Dopuszcza się inny rodzaj opakowań zapewniający zachowanie wymagań jakościowych produktu oraz bezpieczeństwo w transporcie, magazynowaniu i użytkowaniu. W takim przypadku odbiorca powinien: − Przedstawić aktualny atest dopuszczający opakowanie do przechowywania i transportu produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami RID/ADR. − Oznakować opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania dla budowli magazynowych:
  • Spełniające Dyrektywę 94/9/EC odnoście wyposażenia i systemów ochronnych do użycia w atmosferze potencjalne wybuchowej.
  • Spełniające Dyrektywę 1999/92/EC odnośnie wymagań minimalnych dla zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem.
  • Wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń.
  • Nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji.
 
Warunki magazynowania:
  • Przechowywać w szczelnych zbiornikach pod poduszka azotową.
  • Używać jedynie narzędzi w wykonaniu nieiskrzącym oraz wyposażenia w wykonaniu EX.
  • Nie palić ani nie używać otwartego ognia.
  • Usunąć wszystkie źródła zapłonu.
  • Przechowywać w atmosferze obojętnej, np. pod poduszką azotową.
  • Stosować jedynie w warunkach ściśle kontrolowanych zgodnie z rozporządzeniem (EC) No. 1907/2006, Art. 18 (4).
 
Inne uwagiRozwiń
Aldehyd n-masłowy posiada certyfikat koszerności.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Sprzedaż - Europa Zachodnia
Agnieszka Ciba
Sprzedaż - Europa Południowa, Azja, Afryka
Katarzyna Łukasik
Sprzedaż - Ameryka Północna i Południowa
Sonia Droszczak
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka